Search

10.10. 2022. Svjetski dan mentalnog zdravlja

Mentalno zdravlje je važno …!

Mentalno zdravlje je u ovom kriznom  trenutku više nego u proteklom vremenu u fokusu  interesa  za sve ljude u svijetu,  a posebno za najosjetljivije skupine u svakom društvu a to su djeca i mladi. Zato treba skrenuti pozornost  ponovno i opet na činjenicu da već desetljećima u cijelom svijetu pa tako i kod nas mentalno zdravlje je područje javnog zdravlja od smanjenog interesa za društvenu zajednicu. Oslanjajući se na najnovije znanstvene pokazatelje u vremenu prije ali i nakon pandemije COVID 19, uvažavajući   i primjere dobre prakse iz cijelog svijeta kao i  proživljena iskustva ljudi iz posrednog i neposrednog rada djelatnika Službi za mentalno zdravlje NZJZ- SDŽ djelujući preventivno, savjetodavno i terapijski, uočava se gdje i zašto su promjene najpotrebnije kada je u pitanju mentalno zdravlje!? Odgovori na pitanja kako se mogu postići primjereniji odgovori  i unaprjeđenje  usluga kada je u pitanju zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlja nisu jednostavni ali trebaju biti jasni i odlučni!  Nikada nas ne bi trebali obeshrabriti procesi koji su ponekad prespori   i  oku nevidljivi odmah! Djelujući kontinuirano, što znači održivo i preventivno,  smanjit ćemo patnju, očuvati dostojanstvo pojedinaca, obitelji  i skupina te unaprijediti razvoj lokalne  zajednice i društva u cijelini. Svijet u kojem se mentalno zdravlje cijeni, promiče i štiti, gdje je moguće prevenirati određena  stanja mentalnog zdravlja, gdje svatko može ostvariti svoja ljudska prava i pristupiti kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje te u potpunosti sudjelovati u društvu bez stigme i diskriminacije osiguralo bi sretnije a time i zdravije društvo u budućnosti što u ni u kojem slučaju ne bi trebalo zanemariti. Veliki broj ljudi  proteklih godina osjetilo je psihološki distres i simptome depresije, anksioznosti ili posttraumatski stresni poremećaj, no i druge ozbiljnije mentalne probleme iako su oduvijek neke skupine ili pojedinci  pogođeni u svakoj kriznoj situaciji više nego drugi.

Dok su potrebe za mentalnim zdravljem porasle tijekom pandemije COVID 19, usluge mentalnog zdravlja ozbiljno su bile poremećene zbog epidemiološki mjera koje su onemogučile dostupnosti neposrednih stručnih intrevencija. Preduvjeti transformacije u ovom području, koja je neophodna  trebaju biti usmjereni na promjenu stava prema mentalnom zdravlju,  rješavanju rizika za mentalno zdravlje i jačanje sustava skrbi za mentalno zdravlje.

 

Pred nama je vrijeme koje zahtjeva slijedeće važne izazove:

  1. Produbiti vrijednost i predanost koju dajemo mentalnom zdravlju tijekom preventivnog djelovanja javnozdravstvenim i drugim projektima i/ili programima od najranije životne dobi.
  2. Preoblikovati okruženja koja utječu na mentalno zdravlje, uključujući domove, zajednice, škole, radna mjesta, zdravstvene usluge kao i prirodno okruženje koje može uvijek doprinjeti smanjenju stresa.
  3. Ojačati skrb o mentalnom zdravlju promjenom gdje, kako i tko pruža i prima skrb o mentalnom zdravlju kako bi korisnici bili bolje informirani a time i sugurniji s više povjerenja i izbora otklanjajući osjećaj nemoći kod pojedinca ali i obitelji.

Sve navedeno uključuje korištenje digitalnih tehnologija za podršku vođenoj i nevođenoj samopomoći i pružanje skrbi na daljinu koja postaje sve potrebnija i prisutnija.

Ulaganje u mentalno zdravlje je ulaganje u bolji život i budućnost za sve jer nema zdravlja bez mentalnog zdravlja!

VODITELJ SLUŽBE ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Dr.sc. Željko Ključević dr me

Specijalist psihijatrije

Uži specijalist iz adiktologije

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE