31.svibnja 2022. - Svjetski dan bez duhana - duhan je prijetnja našem okolišu

Zdrave ideje

Duhan je prijetnja našem okolišu stoga je od iznimnne važnosti podizati svijest stručne i šire javnosti s naglaskom na mlađe naraštaje te utjecaju duhana na okoliš u kojem živimo. Sama proizvodnja i distribucija, svakodnevno stvara otrovni otpad koji se proizvodi u svijetu zbog uzgoja duhana. Takvi postupci nisu ekološki prihvatljivi te su još jedan važan, dodatni razlog za odluku o prestanku komzumacije duhana svakog pojedinca. Utjecaj sadnje duhana na okoliš ujedno je i dodatni pritisak na resurse našeg planeta i krhke eko sustave. Životni ciklus duhana je zagađujući i štetan u svakoj fazi i u svakom svom procesu. Nažalost tako sagorijevaju u dimu popušene cigarete i resursi o kojima ovisi ne samo zdravlje pojedinca već i samo ljudsko postojanje što je zabrinjavjuće za cijelo čovječanstvo.
Djelatnici Služba za mentalno zdravlje tijekom provedbe javnozdravstvenog podprojekta pod nazivom Zidovi nisu prepreke s specifičnim ciljem uređenja školskih okruženja te smanjenja vršnjačkog nasilja i drugih rizičnih i/ili ovisničkih ponašanja različitim projektnim aktivnostima utječu na zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih. U suradnji sa djelatnicima i učenicima odgojno-obrazovnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije šireći mrežu suradnje tako ostvaruju opći cilj projekta. Aktivnostima tijekom praktične i terenske nastave u strukovnim školama: Obrtna tehnička škola Split, Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Školi likovnih umjetnosti Split u 2021/22. Jedna od aktivnosti pod nazivom KLUPING ishodili su učenici srednje strukovne škole te uredili, oslikali i osmislili učionicu na otvorenom u OŠ Stobreč Stobreč, koja je ujedno i eko škola, kao i školsko dvorište ispred radionica stručne nastave i prakse u Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split. Školsko okruženje prostor je koji od pomtivjeka mjesto susreta i druženja a uređeno i osmišljeno od strane samih učenika i njihovih mentora potiće zajedništvo, komunikaciju i suradnju učenika različitih škola, njeguje kulturu dijaloga i optimizma, što je u trenutku u kojem živimo od iznimne važnosti. Smanjenje potrošnje duhana potrebno je identificirati kao ključnu polugu za postizanje svih ciljeva održivog razvoja, a ne samo onih koji su izravno povezani sa zdravljem. Kreatori svjetskih ali i naših politika trebali bi uložiti dodatan napor i pojačati zakonodavstvo, uključujući provedbu i jačanje postojećih programa kako bi proizvođači postali odgovorni za ekološke i ekonomske troškove otpada duhanskih proizvoda, što uključuje i javnozdravstveni pristup rješavanju problema kako u školskom okruženju tako i širem okolišu.

Mirela Grbić, prof. stručna suradnica pri Službi za mentalno zdravlje voditeljica Odsjeka za prventivne programe

Svjetski dan nepušenja 2022. godine
Promijeni veličinu fonta
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE