Dani preventive 7.4.- 31.5. 2019.

Po sloganom: „Zdrave ideje- pretvorili smo u dijela“  i ove godine dani preventive započinju na Svjetski dan zdravlja 7.4. 2019 i traju do Svjetskog dana nepušenja 31.05.2019. na području SDŽ, što ujedno prati i ovogodišnju temu SZO u 2019. godini  pod nazivom Zdravlje za sve, svima i svuda. Aktivnosti su organizirane od strane: Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske/Službe za mentalno zdravlje ili u suradnji sa drugim dionicima ili nositeljima događanja.

U Splitsko -dalmatinskoj županiji ostvaruju se  javno zdravstveni projekti afirmirajući teme iz područja zdravlja senzibilizirajući stručnu i širu javnost o navedenoj problematici.  Svrha i cilj je uključiti, povezati i u konačnici stvoriti mrežu suradnje u promicanju mentalnog zdravlja i zdravih životnih navika povezujući djelovanje i suradnju različitih institucija.

Podizanje javne svijesti o važnosti unapređenja i očuvanja zdravlja u cjelini kao i mentalnog zdravlja provodi se zdravstvenim  i dr. projektima uključujući djelatnike, roditelje i lokalnu zajednicu.  Znamo da je mentalno zdravlje globalno javno dobro te treba biti dostupno uvijek i svima. Ono  nije važno samo za ljude s mentalnim poteškoćama i /ili poremećajima, mentalno zdravlje  je opća osobina svakog čovjeka i neizostavni dio općeg zdravlja. Kao takovo je i osnovno ljudsko pravo. Sami projekti predstavljaju  primjer relevantnih ideja i adekvatno planiranih, organiziranih i provedenih akcija koje svojom uspješnošću mogu poslužiti kao polazište i za buduće aktivnosti. Oni su svakim danom sve potrebniji obzirom na zahtjevnost i složenost interakcije psihofizickog rasta i razvoja djece i mladih u kontekstu (pre)brzih promjena i često nerealnih zahtjeva i pritisaka medija i suvremenog društva. Također se umanjuje i  sveprisutna direktna i indirektna stigmatizacija i samostigmatizacija koje mogu predstavljati i psihopatološku osnovu za različite smetnje u ukupnom funkcioniranju i precipitiraju te i  njihovu progresiju do kliničke razine.

Uz sveobuhvatan  program u danima preventive predstavljaju se i nadalje široj i stručnoj javnosti ishodi projekata u školskom ili javnom okruženju što je u skladu sa planom Službe i njenom primarnom ulogom preventivnog djelovanja javnozdravstvenim pristupom.

Voditelj Službe za mentalno zdravlje
Željko Ključević dr.med. spec.psihijatar

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE