Search

Dani preventive

(07. 04. Svjetski dan zdravlja – 31. 05. Svjetski dan nepušenja 2023.)

 

Dani preventive održavaju se od 07. travnja, kada se obilježava Svjetski dan zdravlja, do 31. svibnja, kada se obilježava Svjetski dan nepušenja. Radi se o manifestaciji koja povezuje različite preventivne aktivnosti kako bi se poslala poruka o važnosti prevencije i nastojanju da se spriječi razvoj ozbiljnijih smetnji i poremećaja. Ovogodišnji slogan „Od prvog dana…“ upućuje na potrebu promišljenog djelovanja već od rane dobi, bilo da se radi o tjelesnom ili o mentalnom zdravlju. Takav tip intervencija odnosi se na pravovremeno uočavanje prostora u kojem se može blagotvorno djelovati s obzirom na trenutno stanje i kao takve postavljaju sigurne temelje za nošenje s neminovnim izazovima koji očekuju mladu osobu. Iz tog razloga aktivnosti Službe za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ nerijetko uključuju suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama – kako bi se kroz suradnju došlo do što većeg broja djece i mladih i djelovalo na njihovom osnaživanju u područjima od interesa. Ovogodišnje aktivnosti koje se provode u Danima preventive odnose se na prevenciju ponašajnih ovisnosti vezane uz moderne tehnologije –internet, pametni telefoni, računalne igrice, zatim prevenciju ponašajnih ovisnosti vezanih uz hranu i poremećaje hranjenja, poticanje senzorne integracije, smanjenje vršnjačkog nasilja i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja, školu nepušenja te općenito senzibilizaciju i destigmatizaciju u području mentalnog zdravlja.

Planirane aktivnosti Službe za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Danima preventive 2023.:

 

1. Naziv: Javnozdravstveni projekt „Oko stola”

  Ciljne skupine: učenici drugih razreda 9 srednjih škola na području SDŽ: IV. gimnazija Marko Marulić Split, Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska, Škola likovnih umjetnosti Split, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, Srednja strukovna škola Makarska, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj, Turističko-ugostiteljska škola Split i Zdravstvena škola Split.

  Cilj: osvještavanje povezanosti emocionalnih stanja i navika hranjenja te poznavanje i odabir zdravog stila života;  prevencija ponašajnih ovisnosti

  Planirane aktivnosti:

    

    • provedba školskih turnira, organizacija i provedba 2. turnira na međuškolskoj razini 28. travnja 2023. u Makarskoj, koristeći prethodno osmišljene i vrednovane  alate (kutija „Oko stola“ s društvenom igrom „Na perun“, kuharicom „U mom pjatu“ i publikacijom „Na perun“)

    • provedba procesa vrednovanja projektnih aktivnosti

    • izrada i objavljivanje videouratka o provedenim aktivnostima

     

    2. Naziv: Javnozdravstveni  „Pretežno vedro“ – potprojekt „Zidovi nisu prepreke”

    Ciljne skupine: učenici, roditelji i nastavnici iz Zdravstvene škole Split, Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split i Škole likovnih umjetnosti Split; stručna i šira javnost

    Cilj: uređenje školskog okruženja i smanjenje vršnjačkog nasilja i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja

    Planirane aktivnosti: priprema, organizacija i uređenje školskog okruženja, predstavljanje rezultata projektnih aktivnosti široj i stručnoj javnosti

      

     3. Naziv: Javnozdravstveni projekt: „Plakati za dušu“

     Ciljne skupine: učenici osnovnih i srednjih škola, roditelji, nastavnici, zainteresirana javnost

     Cilj: vizualna komunikacija u zaštiti i unaprjeđenju mentalnog zdravlja djece i mladih, senzibilizacija i destigmatizacija putujućom e-izložbom

     Planirane aktivnosti:

       

       • izrada 3 plakata: Svjetski dan zdravlja: „Zdravlje za sve“, Dani preventive: „Od prvog dana…“, 2. međuškolski turnir u javnozdravstvenom projektu „Oko stola“

       • održavanje e-izložbe u Osnovnoj školi Kralja Zvonimira Solin

       • održavanje e-izložbe u Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačića Sinj

        

       4. Naziv: O’sjetila…!

       Partneri: DV Grigor Vitez, COO Slava Raškaj, COO Juraj Bonači, Obrtna tehnička škola Split

       Ciljne skupine: roditelji, djeca rane dobi  

       Cilj: poticanje senzorne integracije  s ciljem zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja – rana intervencija

       Planirane aktivnosti: izrada alata – kutije za senzornu integraciju prototip

         

        5. Naziv: „TU i TAMO“

        Ciljne skupine: djeca, učitelji i stručni suradnici u razrednoj nastavi na području SDŽ

        Cilj: primjena biblioterapije i elemenata art terapije u prevenciji ponašajnih ovisnosti vezanih uz korištenje tehnologije i rizičnih ponašanja

        Planirane aktivnosti:osmišljavanje i izrada slikovnica koje će služiti kao radni materijal – alat u provedbi aktivnosti s ciljnim skupinama

          

         6. Naziv: „Status: online“

         Ciljne skupine: učenici osmih razreda, učitelji i stručni suradnici OŠ Kneza Trpimira Kaštel Gomilica; roditelji, zainteresirana stručna i šira javnost

         Cilj: obuka razrednika za provedbu radionica na teme povećanja korištenja sigurnosnih postavki, zatim alata kako bi smanjili vrijeme provedeno na internetu, kritičko promišljanje o sadržajima kojima su izloženi, svjesnost o pravilima (pravila pristojne komunikacije, pravila korištenja mobilnih tehnologija); informiranje i senzibilizacija roditelja na temu interneta

         Planirane aktivnosti:

           

           • radionice s razrednicima – provoditeljima radionica s učenicima

           • podcast za roditelje: „Roditelji u mreži interneta“

            

           7. Naziv: Prijedlog okvira za provedbu javnozdravstvenih mjera s ciljem zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja djece i mladih u školskom okruženju

           Ciljne skupine: nastavnici i stručni suradnici Turističko-ugostiteljske škole Split

           Cilj: donošenje smjernica za provedbu javnozdravstvenih mjera, predviđanje poteškoća u primjeni istih, osnaživanje djelatnika

           Planirane aktivnosti: sudjelovanje na Nastavničkom vijeću, ususret Danima preventive

             

            8. Naziv: „Svijet se mijenja”

            Ciljne skupine: djeca i mladi, roditelji i/ili staratelji

            Cilj: zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja kroz mjere indicirane prevencije

            Planirane aktivnosti:

              

              • radionica biblioterapije „Puštam papirnate lađe“ za korisnike Savjetovališta za djecu i mlade

              • radionica muzikoterapije „Glazba je zvonka radost“ za korisnike Savjetovališta za djecu i mlade

              • antistres radionica s temom „Otkud jaje…?: uređenje prostora Savjetovališta za djecu i mlade s učenicima i mentorima iz Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, smjer dizajneri metala

               

              9. Naziv: „Škola nepušenja“

               

              Ciljne skupine: osobe ovisne o duhanu

              Cilj: pomoć pušačima u pripremi za prestanak pušenja, samom prestanku pušenja i održavanju „nepušenja“

              Planirane aktivnosti:petodnevni program koji traje ukupno 10 sati, tri grupe podrške koje se organiziraju jednom tjedno nakon završetka petodnevnog programa (ukupno 6 sati), savjetovanje putem telefona kroz naredna dva mjeseca te individualnu pomoć za one koji iskažu potrebu za takvim oblikom podrške

              Suradnja s: obrazovnim institucijama na području Splitsko-dalmatinske županije: IV. gimnazija Marko Marulić Split, Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska, Škola likovnih umjetnosti Split, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, Srednja strukovna škola Makarska, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj, Turističko-ugostiteljska škola Split, Zdravstvena škola Split, Obrtna tehnička škola Split, DV Grigor Vitez, COO Slava Raškaj, COO Juraj Bonači, Osnovna škola Kralja Zvonimira Solin, OŠ Kneza Trpimira Kaštel Gomilica

               

               

              Logo ustanove

              NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE