Search

Državna matura

Pravo na prilagodbu ispitne tehnologije pri polaganju ispita Državne mature može ostvariti svaki učenik koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja ( četverogodišnjeg strukovnog ili umjetničkog, te gimnazijskog obrazovanja) zbog zdravstvenih teškoća, teškoća u razvoju, učenju, problema u ponašanju i emocionalnih problema i sličnog bio onemogućen ostvariti onaj uspjeh koji bi ostvario da teškoća nije bilo.

Učenici koji podnose zahtjev da im se omogući prilagodbe ispitne tehnologije mogu se početkom kalendarske godine obratiti nadležnom školskom liječniku, koji će ih naručiti na pregled i savjetovanje. Na pregled je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljivo koje teškoće učenik ima. Ukoliko su teškoće dugotrajne i školskom liječniku od prije poznate (postoji kopija nalaza u Zdravstvenom kartonu školskog djeteta), nije potrebno donositi nove nalaze.

Na pregledu će školski liječnik utvrditi koje teškoće učenik ima, koje je metode prilagodbe ispitne tehnologije učenik koristio tijekom srednjoškolskog obrazovanje, te koje su mu metode prilagodbe potrebne prilikom polaganja Državne mature. Prije izdavanje Liječničke svjedodžbe, školski će liječnik u dogovoru s učenikom i roditeljima (skrbnikom) učenika predložiti one metode koje su učeniku prihvatljive i nužne.

Liječničku svjedodžbu učenik predaje Ispitnom koordinatoru srednje škole koji svu potrebnu dokumentaciju učenika šalje na razmatranje i odobrenje Stručnoj skupini za procjenu opravdanosti zahtjeva.

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE