10.10.2018. Svjetski dan mentalnog zdravlja

Djeca, mladi  i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja
Za unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih u suvremenom svijetu 21.stoljeća, ključna su sveobuhvatna ulaganja od strane vlada, angažiranost socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog sektora, ali i društva u cjelini. Ovo ulaganje se sve više povezuju sa programima  i projektima koji nastoje podići svijest među djecom, adolescentima i mladima o tome kako sačuvati mentalno zdravlje, kako pomoći vršnjacima, roditeljima i nastavnicima da pruže podršku prijateljima, djeci i učenicima. Zbog toga  je fokus ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja upravo mogućnost prilagodbe u „promjenjivom svijetu“.

U 35 zemalja Europe i Azije, 30% djece u dobi od 9-15 godina „nisu sretna i nikad nisu bila sretna”. Polovina svih mentalnih bolesti počinje u 14. godini života, ali kako se radi o razvojnom periodu koji  inače donosi „neshvatljiva ponašanja“, mnogi slučajevi prođu neprimijećeno. U brojnim državama zato postoje naglašene posljedice koje se manifestiraju uzimanjem alkohola i droga te predstavljaju veliki problem u mnogim društvima svijeta. Sve prisutniji su i poremećaji prehrane ali ili druge tzv. bihevioralne  ovisnosti uzrokovane poremećajima nagona kod djece i mladih i u sve prisutnom  virtualnom svijetu.  Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, 20% djece i mladih do 18 godina ima neki od oblika razvojnih, emocionalnih ili ponašajnih problema koji negativno utječu na njihov rast i razvoj, odnose unutar obitelji, odnose s vršnjacima i uspjeh u školi.

Adolescencija i rano odraslo doba su periodi kada se događaju brojne promjene: promjene u školovanju, odlazak od kuće ili zaposlenje. Za mnoge, ovo je uzbudljivo doba. Međutim, to ujedno može biti  stresno i zahtjevno razdoblje, jer promjene zahtijevaju prilagodbu koja uvijek nije jednostavna.  Ukoliko se  to  kod pojedinaca ne prepozna kao problem koji traje i ne potraži se pomoć stručne osobe  takvi neugodni  osjećaji mogu dovesti  i do mentalnih bolesti.

Srećom, sve više se prepoznaje važnost pomaganja mladima da bi izgradili mentalnu otpornost od rane dobi, i nosili se  sa izazovima današnjice. U Hrvatskoj 10-15 % djece od  11-13 godina ima izražene simptome depresije, a svako peto dijete u Splitsko-dalmatinskoj županiji treba stručnu pomoć. U najranijoj dobi djetetova života možemo puno napraviti kako bi promijenili ovu statistiku.

U Splitsko- dalmatinskoj županiji implementirani su mnogi javnozdravstveni programi i projekti koji su dostupni djeci, mladima i njihovim roditeljima. U Službi za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ postoji Savjetovalište koje funkcionira po principu “otvorenih vrata” bez uputnice, samo uz prethodnu najavu. Uz tzv. klasično savjetovanje, postoji i telefonsko savjetovanje, ali i e-savjetovanje on-line. Ishodi koji se ostavaruju su  ohrabrujući ali i obvezujući  u svijetu koje se mijenja i zahtjeva stalnu prilagodbu te podršku najranjivijim skupinama.

Voditelj službe za mentalno zdravlje
Željko Ključević dr.med specijalist psihijatar

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE