Search

2. hrvatski epidemiološki dani u Supetru, 16. - 18. 05. 2024.

U organizaciji Hrvatskog epidemiološkog društva HLZ-a u razdoblju 16. – 18. svibnja 2024. u Supetru na otoku Braču (Hotelsko naselje Waterman Svpetrvs Resort) održat će se Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja 1. kategorije „2. epidemiološki dani“ na temu „Moderna epidemiologija; postojeća znanja i nove perspektive“.