Search

31.svibnja 2022. - Svjetski dan bez duhana - duhan je prijetnja našem okolišu

Zdrave ideje

Duhan je prijetnja našem okolišu stoga je od iznimnne važnosti podizati svijest stručne i šire javnosti s naglaskom na mlađe naraštaje te utjecaju duhana na okoliš u kojem živimo. Sama proizvodnja i distribucija, svakodnevno stvara otrovni otpad koji se proizvodi u svijetu zbog uzgoja duhana. Takvi postupci nisu ekološki prihvatljivi te su još jedan važan, dodatni razlog za odluku o prestanku komzumacije duhana svakog pojedinca. Utjecaj sadnje duhana na okoliš ujedno je i dodatni pritisak na resurse našeg planeta i krhke eko sustave. Životni ciklus duhana je zagađujući i štetan u svakoj fazi i u svakom svom procesu. Nažalost tako sagorijevaju u dimu popušene cigarete i resursi o kojima ovisi ne samo zdravlje pojedinca već i samo ljudsko postojanje što je zabrinjavjuće za cijelo čovječanstvo.
Djelatnici Služba za mentalno zdravlje tijekom provedbe javnozdravstvenog podprojekta pod nazivom Zidovi nisu prepreke s specifičnim ciljem uređenja školskih okruženja te smanjenja vršnjačkog nasilja i drugih rizičnih i/ili ovisničkih ponašanja različitim projektnim aktivnostima utječu na zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih. U suradnji sa djelatnicima i učenicima odgojno-obrazovnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije šireći mrežu suradnje tako ostvaruju opći cilj projekta. Aktivnostima tijekom praktične i terenske nastave u strukovnim školama: Obrtna tehnička škola Split, Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Školi likovnih umjetnosti Split u 2021/22. Jedna od aktivnosti pod nazivom KLUPING ishodili su učenici srednje strukovne škole te uredili, oslikali i osmislili učionicu na otvorenom u OŠ Stobreč Stobreč, koja je ujedno i eko škola, kao i školsko dvorište ispred radionica stručne nastave i prakse u Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split. Školsko okruženje prostor je koji od pomtivjeka mjesto susreta i druženja a uređeno i osmišljeno od strane samih učenika i njihovih mentora potiće zajedništvo, komunikaciju i suradnju učenika različitih škola, njeguje kulturu dijaloga i optimizma, što je u trenutku u kojem živimo od iznimne važnosti. Smanjenje potrošnje duhana potrebno je identificirati kao ključnu polugu za postizanje svih ciljeva održivog razvoja, a ne samo onih koji su izravno povezani sa zdravljem. Kreatori svjetskih ali i naših politika trebali bi uložiti dodatan napor i pojačati zakonodavstvo, uključujući provedbu i jačanje postojećih programa kako bi proizvođači postali odgovorni za ekološke i ekonomske troškove otpada duhanskih proizvoda, što uključuje i javnozdravstveni pristup rješavanju problema kako u školskom okruženju tako i širem okolišu.

Mirela Grbić, prof. stručna suradnica pri Službi za mentalno zdravlje voditeljica Odsjeka za prventivne programe

Svjetski dan nepušenja 2022. godine