Search

Brošura „Tjelesna aktivnost osoba treće životne dobi“

Povodom nedavno obilježenog Međunarodnog dana starijih osoba i Svjetskog dana srca, u sklopu stručnog skupa-gerontološke tribine „Kardiovaskularni sustav u starijoj dobi“, predstavljena je brošura pod nazivom „Tjelesna aktivnost osoba treće životne dobi“.

Tjelesna aktivnost predstavlja jedan od vodećih preuvjeta kvalitetnog i aktivnog življenja, u cilju održavanja funkcionalnih sposobnosti i neovisnosti u zreloj životnoj dobi. Brošura je informativno-edukativnog sadržaja, a uključuje aktualne smjernice i preporuke, korisne učinke i dobrobiti tjelesne aktivnosti u starijoj dobi, s naglaskom na motivaciju i sigurnost.

Dostupna:

Odjel / Centar za gerontologiju

Public Health and Health Promotion Service

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn