Search

Dani preventive

(07. 04. Svjetski dan zdravlja – 31. 05. Svjetski dan nepušenja 2023.)

 

Dani preventive održavaju se od 07. travnja, kada se obilježava Svjetski dan zdravlja, do 31. svibnja, kada se obilježava Svjetski dan nepušenja. Radi se o manifestaciji koja povezuje različite preventivne aktivnosti kako bi se poslala poruka o važnosti prevencije i nastojanju da se spriječi razvoj ozbiljnijih smetnji i poremećaja. Ovogodišnji slogan „Od prvog dana…“ upućuje na potrebu promišljenog djelovanja već od rane dobi, bilo da se radi o tjelesnom ili o mentalnom zdravlju. Takav tip intervencija odnosi se na pravovremeno uočavanje prostora u kojem se može blagotvorno djelovati s obzirom na trenutno stanje i kao takve postavljaju sigurne temelje za nošenje s neminovnim izazovima koji očekuju mladu osobu. Iz tog razloga aktivnosti Službe za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ nerijetko uključuju suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama – kako bi se kroz suradnju došlo do što većeg broja djece i mladih i djelovalo na njihovom osnaživanju u područjima od interesa. Ovogodišnje aktivnosti koje se provode u Danima preventive odnose se na prevenciju ponašajnih ovisnosti vezane uz moderne tehnologije –internet, pametni telefoni, računalne igrice, zatim prevenciju ponašajnih ovisnosti vezanih uz hranu i poremećaje hranjenja, poticanje senzorne integracije, smanjenje vršnjačkog nasilja i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja, školu nepušenja te općenito senzibilizaciju i destigmatizaciju u području mentalnog zdravlja.

Planirane aktivnosti Službe za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Danima preventive 2023.:

 

1. Naziv: Javnozdravstveni projekt „Oko stola”

  Ciljne skupine: učenici drugih razreda 9 srednjih škola na području SDŽ: IV. gimnazija Marko Marulić Split, Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska, Škola likovnih umjetnosti Split, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, Srednja strukovna škola Makarska, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj, Turističko-ugostiteljska škola Split i Zdravstvena škola Split.

  Cilj: osvještavanje povezanosti emocionalnih stanja i navika hranjenja te poznavanje i odabir zdravog stila života;  prevencija ponašajnih ovisnosti

  Planirane aktivnosti:

    

    • provedba školskih turnira, organizacija i provedba 2. turnira na međuškolskoj razini 28. travnja 2023. u Makarskoj, koristeći prethodno osmišljene i vrednovane  alate (kutija „Oko stola“ s društvenom igrom „Na perun“, kuharicom „U mom pjatu“ i publikacijom „Na perun“)

    • provedba procesa vrednovanja projektnih aktivnosti

    • izrada i objavljivanje videouratka o provedenim aktivnostima

     

    2. Naziv: Javnozdravstveni  „Pretežno vedro“ – potprojekt „Zidovi nisu prepreke”

    Ciljne skupine: učenici, roditelji i nastavnici iz Zdravstvene škole Split, Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split i Škole likovnih umjetnosti Split; stručna i šira javnost

    Cilj: uređenje školskog okruženja i smanjenje vršnjačkog nasilja i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja

    Planirane aktivnosti: priprema, organizacija i uređenje školskog okruženja, predstavljanje rezultata projektnih aktivnosti široj i stručnoj javnosti

      

     3. Naziv: Javnozdravstveni projekt: „Plakati za dušu“

     Ciljne skupine: učenici osnovnih i srednjih škola, roditelji, nastavnici, zainteresirana javnost

     Cilj: vizualna komunikacija u zaštiti i unaprjeđenju mentalnog zdravlja djece i mladih, senzibilizacija i destigmatizacija putujućom e-izložbom

     Planirane aktivnosti:

       

       • izrada 3 plakata: Svjetski dan zdravlja: „Zdravlje za sve“, Dani preventive: „Od prvog dana…“, 2. međuškolski turnir u javnozdravstvenom projektu „Oko stola“

       • održavanje e-izložbe u Osnovnoj školi Kralja Zvonimira Solin

       • održavanje e-izložbe u Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačića Sinj

        

       4. Naziv: O’sjetila…!

       Partneri: DV Grigor Vitez, COO Slava Raškaj, COO Juraj Bonači, Obrtna tehnička škola Split

       Ciljne skupine: roditelji, djeca rane dobi  

       Cilj: poticanje senzorne integracije  s ciljem zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja – rana intervencija

       Planirane aktivnosti: izrada alata – kutije za senzornu integraciju prototip

         

        5. Naziv: „TU i TAMO“

        Ciljne skupine: djeca, učitelji i stručni suradnici u razrednoj nastavi na području SDŽ

        Cilj: primjena biblioterapije i elemenata art terapije u prevenciji ponašajnih ovisnosti vezanih uz korištenje tehnologije i rizičnih ponašanja

        Planirane aktivnosti:osmišljavanje i izrada slikovnica koje će služiti kao radni materijal – alat u provedbi aktivnosti s ciljnim skupinama

          

         6. Naziv: „Status: online“

         Ciljne skupine: učenici osmih razreda, učitelji i stručni suradnici OŠ Kneza Trpimira Kaštel Gomilica; roditelji, zainteresirana stručna i šira javnost

         Cilj: obuka razrednika za provedbu radionica na teme povećanja korištenja sigurnosnih postavki, zatim alata kako bi smanjili vrijeme provedeno na internetu, kritičko promišljanje o sadržajima kojima su izloženi, svjesnost o pravilima (pravila pristojne komunikacije, pravila korištenja mobilnih tehnologija); informiranje i senzibilizacija roditelja na temu interneta

         Planirane aktivnosti:

           

           • radionice s razrednicima – provoditeljima radionica s učenicima

           • podcast za roditelje: „Roditelji u mreži interneta“

            

           7. Naziv: Prijedlog okvira za provedbu javnozdravstvenih mjera s ciljem zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja djece i mladih u školskom okruženju

           Ciljne skupine: nastavnici i stručni suradnici Turističko-ugostiteljske škole Split

           Cilj: donošenje smjernica za provedbu javnozdravstvenih mjera, predviđanje poteškoća u primjeni istih, osnaživanje djelatnika

           Planirane aktivnosti: sudjelovanje na Nastavničkom vijeću, ususret Danima preventive

             

            8. Naziv: „Svijet se mijenja”

            Ciljne skupine: djeca i mladi, roditelji i/ili staratelji

            Cilj: zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja kroz mjere indicirane prevencije

            Planirane aktivnosti:

              

              • radionica biblioterapije „Puštam papirnate lađe“ za korisnike Savjetovališta za djecu i mlade

              • radionica muzikoterapije „Glazba je zvonka radost“ za korisnike Savjetovališta za djecu i mlade

              • antistres radionica s temom „Otkud jaje…?: uređenje prostora Savjetovališta za djecu i mlade s učenicima i mentorima iz Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, smjer dizajneri metala

               

              9. Naziv: „Škola nepušenja“

               

              Ciljne skupine: osobe ovisne o duhanu

              Cilj: pomoć pušačima u pripremi za prestanak pušenja, samom prestanku pušenja i održavanju „nepušenja“

              Planirane aktivnosti:petodnevni program koji traje ukupno 10 sati, tri grupe podrške koje se organiziraju jednom tjedno nakon završetka petodnevnog programa (ukupno 6 sati), savjetovanje putem telefona kroz naredna dva mjeseca te individualnu pomoć za one koji iskažu potrebu za takvim oblikom podrške

              Suradnja s: obrazovnim institucijama na području Splitsko-dalmatinske županije: IV. gimnazija Marko Marulić Split, Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska, Škola likovnih umjetnosti Split, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, Srednja strukovna škola Makarska, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj, Turističko-ugostiteljska škola Split, Zdravstvena škola Split, Obrtna tehnička škola Split, DV Grigor Vitez, COO Slava Raškaj, COO Juraj Bonači, Osnovna škola Kralja Zvonimira Solin, OŠ Kneza Trpimira Kaštel Gomilica