Search

Dijagnostika infekcija spolnog sustava

VODITELJICA: Doc. prim. dr. sc. Vanja Kaliterna, dr. med., spec.med.mikrobiologije s parasitologijom
KONTAKT: vanja.kaliterna@nzjz-split.hr

Uzorci iz spolnoga sustava šalju se u Odjel za molekularnu dijagnostiku i dijagnostiku infekcija spolnoga sustava da bi se odredili uzročnici različitih kliničkih sindroma: vulvovaginitis, uretritis, cervicitis u žena i uretritis, epididimitis, prostatitis u muškaraca.
Mnogi uzorci spolnoga sustava kontaminirani su normalnom florom kože i sluznica. Uzročnici kao što su Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, HPV (Human Papillomavirus) – tipovi visokog rizika i Trichomonas vaginalis uvijek su značajni.
Druge bakterije kao što su Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, uzročnici iz skupine Enterobacteriaceae, Enterococcus species, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis i neke anaerobne bakterije uzročnici su bolesti samo pod određenim okolnostima. Mikroskopski nalaz količine upalnih stanica (leukocita) pomaže nam u razlučivanju patogenih bakterija od normalne flore spolnoga sustava.
Kolonizacija bakterijom Streptococcus agalactiae značajan je nalaz kod trudnica. Ova bakterija može izazvati ozbiljne komplikacije kod novorođenčeta bez obzira je li trudnica ima kliničke simptome upale ili je njoj to samo kolonizacija. Stoga se preporuča u zadnjem tromjesečju trudnoće napraviti probir „screening“ na kolonizaciju bakterijom Streptococcus agalactiae (BHSB) radi terapije pri porodu i sprječavanja neonatalnih komplikacija.
Naš Odjel ima jako dobru dugogodišnju suradnju s kolegama ginekolozima čije potrebe u dijagnostici infekcija spolnoga sustava uvažavamo i prateći novosti u razvoju struke usavršavamo dijagnostiku. Tako se ovaj Odjel razvio kroz zadnje desetljeće, pa danas ukupan broj testiranih uzoraka doseže preko 41.000 uzoraka.

Ukupan broj testiranih uzoraka u Odjelu za molekularnu dijagnostiku i dijagnostiku infekcija spolnoga sustava 

U Odjelu za molekularnu dijagnostiku i dijagnostiku infekcija spolnoga sustava godišnje se obradi preko 40.000 različitih uzoraka (obrisaka cerviksa 70 %, rodnice 10 %, uretre 9 %, vanjskog spolovila oko 1 %, te ejakulata 10 %).
Rad Odjela podijeljen je u 2 dijela.

2.1. U laboratoriju za dijagnostiku infekcija spolnoga sustava godišnje se obradi gotovo 30.000 uzoraka. Iz svih uzoraka radi se preparat po Gramu (za procjenu količine upalnih stanica u uzorku) i uzgoj na odgovarajućim podlogama u aerobnim ili anaerobnim uvjetima ovisno o vrsti uzorka. Najčešće izolirane bakterije su: Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Ureaplasma urealyticum.

Ukupan broj testiranih uzoraka u laboratoriju za dijagnostiku infekcija spolnoga sustava (aerobne bakterije i genitalne Mycoplasmae)

2.2. Laboratorij za molekularnu dijagnostiku infekcija spolnoga sustava osnovan je 2003. godine. U njemu se godišnje obradi preko 11.500 uzoraka za pretrage na bakteriju Chlamydia trachomatis i Human Papillomavirus (HPV) metodom amplifikacije nukleinskih kiselina RealTime PCR. Ukupno se na godinu obradi oko 8.500 uzoraka na C. trachomatis (oko 3 % pozitivnih uzoraka), te oko 3.000 uzoraka na HPV (oko 40 % pozitivnih uzoraka).
RealTime HR HPV test je kvalitativni PCR test koji otkriva 14 visoko-rizičnih tipova HPV-a uz istovremeno razlikovanje tipova HPV-16 i HPV-18 od ostalih tipova. Ova dva tipa su odgovorna za 70% karcinoma vrata maternice diljem svijeta.

Ukupan broj testiranih uzoraka u laboratoriju za molekularnu dijagnostiku infekcija spolnoga sustava (Chlamydia trachomatis i HPV) 

Odjel za molekularnu dijagnostiku infekcija spolnoga sustava u postupku je prijave pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji prema normi HRN EN ISO 15189 za akreditaciju medicinskih laboratorija, što će biti potvrda kvalitete našega rada.

ZA SVE KONZULTACIJE I UPITE DOSTUPNI SMO VAM TELEFONOM 401 142 ili 401 172

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn