Search

e – savjetovalište za pušače

Poštovani korisnici e-savjetovanja!

Odluka o uvođenju e – savjetovanja za pušače proizašla je iz više razloga. Jedan od njih vezan je uz činjenicu da  je pušenje duhana  najraširenija bolest ovisnost kako u svijetu tako i kod nas. Škola nepušenja je ograničenih kapaciteta kako zbog same dinamike održavanja tako i zbog ograničenog broja polaznika u grupi. E – savjetovanje pruža mogućnost dobivanja odgovora na sva pitanja vezana su uz problematiku pušenja duhana.  

Pitanja za e-savjetovanje pošaljite na mail: skola.nepusenja1@gmail.com

Stručni suradnik u Službi za mentalno zdravlje
Voditeljica Škole nepušenja
Katarina Čolak Jurić, prof. psiholog

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn