Search

Popis stanovništva 2021.

Stanovništvo Splitsko-dalmatinske županije stari

 

Prema Popisu 2021. godine Splitsko-dalmatinska županija ima 423 407 stanovnika, od čega 205 299 muškaraca (48,5%) i 218 108 žena (51,5%). U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika se smanjio za 31 391 osobu ili 6,9%.

Kontinuirano starenje stanovništva Županije se nastavlja. Broj i udio starijih osoba od 65 i više godina kontinuirano raste, te prema Popisu 2021. iznosi 21,8% (92 110 stanovnika). Udio žena starijih od 65 godina u ukupnom ženskom stanovništvu iznosi 24,1% (52 614 žena u dobi 65 i više), dok je udio mušaraca sa 65 i više godina u ukupnom muškom stanovništvu manji, i iznosi 19,2% (39 496 muškaraca u dobi 65 i više godina).

Slika 1. Razdioba po dobnim skupinama i spolu ukupnog stanovništva Splitsko-dalmatinske županije, Popis 2021.

Slika 1.

Usporedba rezultata Popisa stanovništva 2021. godine s rezultatima ranijih popisa na području Splitsko-dalmatinske županije, pokazuje  proces stalnog starenja stanovništva. U razdoblju od 1971.-2021. godine broj stanovnika Županije u dobi 65 i više godina više se nego udvostručio  (s 37 638 stanovnika 1971. godine na 92 110 stanovnika 2021. godine). Porast ukupnog broja stanovnika nije pratio tu tendenciju (s 389 277 stanovnika 1971. na 423 407 stanovnika 2021.), ukupan broj stanovnika se povećao tek za 8,8%.

 

 

Slika 2. Broj stanovnika u dobi 65 i više godina i ukupan broj stanovnika Splitsko-dalmatinske županije, Popisi 1971.- 2021.

Slika 2.

Usporedno s povećanjem udjela starog stanovništva u ukupnom stanovništvu Županije, smanjuje se udio mladog stanovništva.

Godine 1971. udio stanovništva u dobi 0-39 godina je bio 64,7%, a stanovništva u dobi 65 i više godina 9,7%. Tijekom desetljeća udio dobne skupine 0-39 godina se postojano smanjuje, a udio starijih povećava. Takav stalan trend starenja je potvrdio i posljednji Popis stanovništva iz 2021. (udio stanovništva dobi 0-39 godina je 44,2%, a stanovništva dobi 65 i više godina je 21,8%).

 

 

Slika 3.  Kretanje udjela (%) stanovništva u dobi 0-39 i dobi 65 i više godina Splitsko-dalmatinske županije, Popisi 1971. – 2021.

Slika 3.

 

Porast udjela starog stanovništva sve je izraženiji. Zbog niskog nataliteta i prirodnog smanjenja stanovništva s više umrlih nego rođenih, iseljavanja, te produženog životnog vijeka, očekuje se daljnji porast starog stanovništva.

U određivanju ostarjelosti stanovništva prema veličini udjela  stanovnika u dobi od 65 i više godina u ukupnom stanovništvu koristi se klasifikacija Ujedinjenih naroda. Prema njoj, ukoliko na nekom području živi više od 10% stanovnika te dobi, smatra se područjem s vrlo starim stanovništvom. Kao što vidimo na području Splitsko-dalmatinske županije još od Popisa 1981. godine događaju se demografski procesi koji stanovništvo Županije stavljaju u skupinu vrlo starog stanovništva (10,8% stanovnika u dobi 65 i više godina, Popis 1981.). Prema posljednjem Popisu iz 2021. godine sa udjelom starijih od 21,8% stanovništvo Županije se svrstava među područja s najstarijim stanovništvom. Prema podacima OECD-a za 2021. veći udio stanovništva u dobi od 65 i više godina od područja Splitsko-dalmatinske županije imali su samo Japan (28,9%), Italija (23,7%), Finska (22,9%), Grčka (22,7%), Portugal (22,7%), Hrvatska (22,4%) i Njemačka (22,1%).

 

Literatura:

  1. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Popis stanovništva 2021. godine. Dostupno na https://podaci.dzs.hr/hr/podaci/stanovnistvo/popis-stanovnistva/
  2. OECD Data. The share of elderly population aged 65 and over.  Dostupno na https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm

Članak u pdf-u

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn