Search

Obavijest Odjela za ispitivanje zraka NZJZ SDŽ

Na automatskoj mjernoj stanici AMS 3 – lokacija grad Split (Vukovarska 46, NZJZ), tijekom redovitih dnevnih mjerenja lebdećih čestica, u tri dana (28. ožujka, 30. ožujka i 01. travnja) zabilježeno je prekoračenje propisane dnevne granične vrijednosti za PM10 od 50 µg/m3 (Uredba o razinama onečišćujućih tvari Prilog 1. Tablica A, NN 77/20). Učestalost dopuštenog prekoračenja propisana je Uredbom (NN 77/20) i  iznosi 35 puta tijekom godine.

Povišene vrijednosti su posljedica meteoroloških neprilika, velike količine saharskog pijeska, nošenog jakim južnim vjetrom.