Search

Tečaj o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni

Tečaj o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni je zakonska obveza osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane (Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH, 130/17 i 114/18).

 

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za prehrambeno-prerađivačka zanimanja i ugostiteljska zanimanja Tečaj trebaju pohađati 5 godina nakon završenog strukovnog obrazovanja i obnavljati ga svakih 5 godina. Osobe koje nisu završile navedena strukovna obrazovanja tečaj trebaju završiti prije početka rada i obnavljati ga svakih 5 godina.

Osobe koje su Tečaj položile prije 1.1.2018. godine, prvi sljedeći put trebaju obnoviti znanje pohađajući Tečaj nakon 4 godine, a zatim svakih 5 godina.

Smatra se da osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od prethodno navedene obveze.

Tečaj se organizira po osnovnom i proširenom programu prema odredbama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/2018).

 

Osnovni program

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 • ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 • skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 • skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 • objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 • objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 • tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 • objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 • objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.
 • sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 • objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 • mesnice
 • ribarnice
 • sabirališta divljači

Tečaj obuhvaća provjeru stečenog znanja (ispit), za koju se polaznici pripremaju prema odobrenim edukativnim materijalima.

EDUKATIVNI MATERIJALI za polaznike osnovnog programa (preuzmite edukativne materijale)

 

Prošireni program

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća:

 • sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena djelatnostima iz popisa djelatnosti za Osnovni program.
 • osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti iz popisa djelatnosti za Osnovni program

Tečaj obuhvaća teorijsku nastavu te provjeru stečenog znanja (ispit). Od teorijske nastave su oslobođene osobe koje obavljaju sezonske poslove u proizvodnji i/ili ugostiteljstvu, a za ispit se pripremaju prema odobrenim edukativnim materijalima.

EDUKATIVNE MATERIJALE za polaznike proširenog programa možete preuzeti OVDJE

 

Cjenik je utvrđen odlukom ministra, a troškove snosi poslodavac.

Tečaj po osnovnom programu             275,00 kn
Tečaj po proširenom programu           550,00 kn    
Ponovno polaganje ispita                     100, 00 kn

U navedene iznose je uračunat PDV.

Kontakt:

E-mail:higijenski.minimum@nzjz-split.hr

Split

Vukovarska 46

( 021 ) 401-165

Makarska

Stjepana Ivičevića 2

( 021 ) 612-716

Imotski

Josipa Mladinova bb

( 021 ) 842-759

Trogir

Kardinala Alojzija Stepinca 17

( 021 ) 882-444

Sinj

Put Petrovca 2

( 021 ) 824-676 fax: 661-038

Hvar

Jelsa, Pelinje

( 021 ) 717-870

Brač

Supetar, Mladena Vodanovića 24

( 021 ) 631-755

Omiš

Put Mlija 2

( 021 ) 863-477

Vrgorac

Vukovarska ul. 23

( 021 ) 674-350

Vis

Poljana Svetog Duha 10

091 45 12 068

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn