Search

Ispitivanje kvalitete zraka – obavijest 15.9.2020.

S obzirom na požar koji je izbio u okolici Splita, na najbližoj mjernoj postaji AMS – Karepovac nisu zabilježena odstupanja od uobičajenih mjernih vrijednosti plinova (SO2, NO2, NH3 i H2S), kao ni lebdećih čestica. Sve vrijednosti su ispod graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).

 

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn