Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (1) u nacionalno zakonodavstvo.

This accessibility statement applies to the web pages of the Teaching Institute for Public Health of the Split-Dalmatia County at the address nzjz-split.hr.

Degree of compliance

Mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora*.

*Napomena vezana za sadržaj stranice koji je namijenjen samo ograničenom dijelu korisnika stranice:

Sadržaj koji je nastajao kroz aktivnosti javnozdravstvenih projekata Službe za mentalno zdravlje koji je kao takav namijenjen samo ograničenom dijelu korisnika Savjetovališta Službe za mentalno zdravlje, te stoga ne podliježe obvezi usklađivanja prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, i to: e-savjetovalište ‘Pitaj, ne skitaj’, igra ‘Memory’, igra ‘Pretežno vedro’, Kalendar 2021.

Sadržaj na stranici Ambulante za cijepljenje: Kalendar cijepljenja 2021. i obrasci namijenjeni su samo ograničenom dijelu stručnih zdravstvenih djelatnika koji provode cijepljenja, te stoga ne podliježu obvezi usklađivanja prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

**Napomena vezana uz fotografije povodom 100 godina Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije:

Dvije fotografije na Naslovnici koje su postavljene povodom obilježavanja 100 godina Ustanove, te su autorski radovi nose u sebi informaciju u tekstualnom obliku; stilizirani logo 100 godina, godine 1922 – 2022 i slogan.

Preparation of this accessibility statement

Ova je izjava sastavljena 19.7.2021.

The conformity assessment was carried out on the basis of the currently valid agreed standard / guidelines: CARNet Guidelines for Ensuring Digital Accessibility as Minimum Accessibility Requirements for Public Authorities' Websites, 2019.

Compliance has been assessed in relation to Chapter 7 point 1, which sets out guidelines that represent mandatory requirements that must be ensured.

Self-assessment was used to prepare this Statement.

Izjava je zadnji put preispitana 21.11.2022.

Feedback and contact information

All inquiries related to the accessibility of the website of the Teaching Institute for Public Health of the Split-Dalmatia County, users can send:

The Institute of Public Health of the Split-Dalmatia County will respond to the user's request to ensure accessibility within 15 days from the date of receipt, or will inform the user within the same period, with a detailed explanation of the reasons for the delay. will respond to the user's query.

Procedure for monitoring the implementation of regulations

The body responsible for monitoring the compliance of websites and software solutions for mobile devices of public sector bodies with accessibility requirements and supervising the implementation of the Accessibility Act is the Information Commissioner of the Republic of Croatia.

In case of unsatisfactory responses to the notification or to the request for feedback on the accessibility of this website, users may contact the Information Commissioner of the Republic of Croatia by phone number +385 1 4609 041 or by e-mail:  pristupacnost@pristupinfo.hr.

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE