Search

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama – 26.lipanj

Zlouporaba droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, Ureda za droge 275 milijuna ljudi koristi neku vrstu droge, a 31 milijun je ovisno o njima.

Ovisnost o psihoaktivnim drogama je usko povezana s društvenim problemima kao što su siromaštvo, nezaposlenost, prostitucija, delikvencija, kriminalitet i beskućništvo. Veliki su problem i zdravstveni rizici koji su veći u populaciji ovisnika, kao što su poremećaji mentalnog zdravlja, kardiovaskularne i respiratorne bolesti, ozljede, zarazne bolesti (HIV, hepatitis C, hepatitis B, spolno prenosive bolesti) i smrtnost, koja je u populaciji ovisnika znatno veća nego u općoj populaciji iste dobi.

Osnovno načelo suzbijanja zlouporabe droga u zajednici je načelo smanjenja ponude i potražnje droga, što uključuje mjere prevencije ovisnosti, prepoznavanja i tretmana ovisnika te sprječavanje unosa droga i drugih psihoaktivnih supstanci.

Glavna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. lipanj “Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama” želeći upozoriti svjetsku javnost na problem zlouporabe droga u društvu i potrebu aktivnog uključivanja svih subjekata, kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini, na djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – međunarodnog društva slobodnog od zlouporabe droga.

Obilježavanje ovog Međunarodnog dana provodi se u suradnji s nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima, medijima i ostalim relevantnim ustanovama uključenim u prevenciju ovisnosti i  suzbijanje zlouporabe droga, a ujedno predstavlja i inicijativu koja putem edukativno-promotivnih aktivnosti ima za cilj upozoriti cjelokupnu javnost na raširenost zlouporabe droga u društvu, te promicanjem pozitivnih životnih vrijednosti i stilova življenja osobito kod mladih, doprinijeti zajedničkoj borbi protiv ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj.

Ovogodišnja tema „Health for Justice. Justice for Health“ naglašava da učinkoviti odgovori na svjetski problem zlouporabe droga zahtijevaju od odgovornih institucija pravosuđa, zdravstva i socijalnih službi zajednički rad na pružanju integriranih rješenja, u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli droga, obvezama ljudskih prava i ciljevima održivog razvoja.

Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC)  potiče pojedince, neprofitne organizacije, privatni sektor i države članice da se uključe u kampanju obilježavanja ovog dana. Multidisciplinarni pristup osigurava odgovornost cjelokupnog društva u rješavanju ovog javnozdravstvenog izazova.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama u organizaciji Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Splitsko-dalmatinske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Klinike za infektologiju Kliničkog bolničkog centra Split, Hrvatskog društva za bolesti jetre Hepatos i udruge Help će se u Zatvoru u Splitu održati savjetovanje i testiranje brzim testovima na HCV i HIV i  pregled  jetre elastografijom uređajem Fibroscan 530 compact uz motivacijsko – savjetodavni razgovor sa liječnicima, a u udruzi Help Dan otvorenih vrata.

Magda Pletikosa Pavić, dr. med
spec. epidemiologije.
Služba za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ

 

 

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn