Search

Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2018.

Povodom 70. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodni dan za starije osobe Ujedinjenih naroda slavi važnost ove Deklaracije i potvrđuje predanost promicanju punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda starijih osoba.

Prije 70 godina svijet je rekao “nikad više” strahotama Drugog svjetskog rata. Proglasio je da sva ljudska bića, gdje god se nalazila i tko god bila, imaju prava koja se moraju poštivati u svim okolnostima.  Ta su prava iznesena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, koju su Ujedinjeni narodi proglasili 1948. godine, kao temeljnom dokumentu koji je inspirirao međunarodno pravo nakon Drugog svjetskog rata ali čiji se proklamirani ideali i dalje osporavaju i u mnogim su zemljama tek daleki cilj.

Gotovo 40 godina nakon usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, Glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1990. godine  01. listopada Međunarodnim danom starijih osoba. Određivanjem „posebnog“ dana za starije, UN je ukazao na potrebu da se glasnije progovori o pravima ljudi, koji čine sve veći postotak stanovništva, a čiji su socijalni položaj i životne prilike često vrlo teški, a u nekim slučajevima i ispod dostojanstva čovjeka.

Desetljeće kasnije, Madridski međunarodni plan aktivnosti vezanih uz starenje (Madrid International Plan of Action on Ageing), usvojen 2002. godine, po prvi put je iskazao spremnost država članica UN-a u povezivanju pitanja starenja s drugim okvirima za društveni i gospodarski razvoj i ljudska prava. Ne može se zanemariti međusobna povezanost socijalne integracije starijih osoba s punim uživanjem njihovih ljudskih prava, jer stupanj društvene integracije starijih osoba izravno utječe na njihovo dostojanstvo i kvalitetu života.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba je „Proslava starijih boraca za ljudska prava“. Kakav bolji način proslave ovog dana nego slavljenjem starijih ljudi širom svijeta koji već desetljećima posvećuju svoje živote za zagovaranje ljudskih prava? Svi su oni rođeni još u vrijeme usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima. Jednako su raznoliki kao i društvo u kojem žive: od starijih ljudi koji zagovaraju ljudska prava na razini svoje lokalne zajednice do visoko profiliranih stručnjaka na međunarodnoj sceni. Svaki od njih zahtijeva jednako poštovanje i priznanje za svoju predanost doprinosu svijetu bez straha i bez oskudice.

Ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba 2018. naglašavaju:
•    promicanje prava koja su sadržana u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i njihovu provedbu u svakodnevnom životu starijih osoba;
•    prepoznavanje starijih ljudi kao sudionika društva koji su predani poboljšanju uživanja ljudskih prava u mnogim područjima života;
•    prepoznavanje izazova i osiguranje napretka u punom i jednakom uživanju ljudskih prava i temeljnih sloboda starijih osoba;
•    angažiranje i  mobiliziranje ljudi širom svijeta u borbi za ostvarivanje ljudskih prava u svim fazama života.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba u organizaciji Službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja NZJZ SDŽ-a održat će se dana 01. listopada 2018. stručni skup „Koliko skrbimo o starijima?“ u knjižnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije s početkom u 12 sati.

Inga Vučica, dr. med., univ. mag. sanit. publ., spec. javnog zdravstva

Public Health and Health Promotion Service

Literatura:
1.    Dostupno na: https://www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-persons-homepage/2018unidop.html
2.    Dostupno na: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UDHR70.aspx

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn