Search

Mikrobiološka kontrola sterilnosti i sterilizacije

UPUTE ZA UPORABU BIOLOŠKIH INDIKATORA – DUO SPORE

•    Iz omotnice izvaditi test trake/ prozirno plave stripove i postaviti u uređaju na najmanje dostupna mjesta procesu sterilizacije
•    NIKADA NE otvarati  (PLAVI STRIP) PAPIR – primarno pakiranje u kojem se nalaze  indikatori  na nosačima
•    Sterilizirati uobičajenom procedurom
•    Nakon završetka ciklusa sterilizacije i hlađenja izvaditi test trakice
•    vratiti u omotnicu obilježene brojevima 1, 2…shodno tekstu na zapisu o uzorku
•    Dostaviti u laboratorij na inkubaciju u što kraćem vremenskom periodu nakon procesa sterilizacije

KOJE PODATKE MORA SADRŽAVATI ZAPIS O UZORKU?

•    Podatke o naručitelju ;
•    Naziv tvrtke, Vlasnik/odgovorna osoba
•    Sjedište,
•    Objekt u kojem se provodi kontrola sterilizacije/podružnica
•    Adresa
•    Kontakt osoba/e – mail/mob.

Podatke o aparatu:
•    Suhi sterilizator – naziv aparata i ser.broj
•    Autoklav – naziv aparata i ser.broj
•    DATUM PROVEDENE STERILIZACIJE
•    VRIJEME TRAJANJA STERILIZACIJE ( h /min)
•    Temperatura sterilizacije          ( º C )
•    Tlak pod kojim je provedena sterilizacija (autoklav)   (bar/kPa)
•    Redni broj ciklusa sterilizacije
•    Broj kontroliranih kritičnih točaka
•    Položaj indikatora tijekom ciklusa sterilizacije
•    POTPIS IZVRŠITELJA STERILIZACIJE, TE POTPIS I PEČAT USTANOVE KOJA VRŠI KONTROLU STERILIZACIJE

Odsjek za kontrolu sterilizacije  koristi i Biološke indikatore
POJEDINAČNO PAKIRANE INDIKATORE ZA VLAŽNU STERILIZACIJU.

Preporučuju se za monitoring efikasnosti vlažne sterilizacije.
Mikroorganizam : Geobacillus sterothermophilus

UPUTE ZA UPORABU :

•    Zabilježiti naziv i serijski broj autoklava, broj punjenja i datum obrade
•    Biološke indikatore staviti u unutrašnjost: vrećice, čvrstog kontejnera ili uređaja za testiranje, ovisno o punjenju koje treba obraditi
•    Provjeriti najnepovoljnije pozicije sterilizacijske komore kako je navedeno u uputama za uporabu sterilizatora
•    Odraditi punjenje prema uputama proizvođača sterilizatora
•    Provjeriti kemijski indikator
•    BI dostaviti u laboratorij najkasnije u roku 8 sati nakon provedenog ciklusa
•    Čuvanje: Čuvati na kontroliranoj sobnoj temperaturi (definirano USP)
•    Zaštititi od svjetla, kemikalija, sredstava za sterilizaciju npr.etilen oksida, velike vrućine i vlage.

ZAPRIMANJE MATERIJALA / UZORAKA –Šalter Službe za mikrobiologiju: 08:00 – 14.00 h svakog radnog dana.

BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE NAJPOUZDANIJA JE METODA KONTROLE STERILIZACIJSKOG PROCESA

Odsjek za kontrolu sterilnosti i sterilizacije NZJZ SDŽ koristi biološke indikatore namjenjene kontroli parne sterilizacije i sterilizacije suhom toplinom.
Stripovi su inokulirani bakterijskim sporama certificirane populacije, čistoće i rezistencije; spore Bacillus atropheus za suhu sterilizaciju i  Geobacillus stearothermophilus za vlažnu sterilizaciju.
FIZIKALNI  I KEMIJSKI MONITORNIG svakodnevno se  obavljaju od strane korisnika sterilizatora.
Fizikalni monitoring: vrijeme, temperatura, tlak.
Kemijski monitoring ( VI tipova ) služi kao dokaz izloženosti određenim uvjetima shodno vrsti sterilizacije, te nije pokazatelj učinkovitosti provedene sterilizacije.
Kako briga za pacijenta započinje u sterilizacijskom odjeljenju  kompletna  dokumentacija mora biti uredno vođena i čuvana i uvijek dostupna od strane provoditelja.

STERILIZIRANO ≠ STERILNO

Što je sterilizacija ?
Postupak kojim eliminiramo sve žive oblike i sve vrste mikrorganizama koji mogu biti patogeni, apatogeni i njihove spore na predmetima izloženim postupku sterilizacije.

Cilj sterilizacije ?
Eliminirati mikroorganizme bilo u vegetativnoj formi ili formi spora, sve u CILJU ZAŠTITE PUČANSTVA od zaraznih bolesti.

Tko podliježe zakonskoj regulativi mikrobiološkoe kontrole ciklusa sterilizacije?
•    poliklinike,
•    klinike,
•    opće bolnice,
•    ordinacije opće medicine,
•    stomatološke ordinacije
•    ginekološke ordinacije,
•    pedijatrijske ordinacije,
•    ustanove za njegu,
•    ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba,
•    saloni za tetovažu,
•    saloni za pedikuru i slično
•    veterinarske ambulante …
Svi  pružatelji usluga koji u svom radu koriste suhe ili vlažne sterilizatore.

Kolika je učestalost kontrola?
•    Biološka kontrola sterilizacije po preporukama CDC – Centers for Disaese Control and Prevention vrši se jedan puta tjedno
•    Nakon kvara i sumnji u kvar
•    Dužeg stajanja sterilizatora
•    Nužno svaki puta kada se  sterilizira materijal za impantaciju
•    Nužno nakon dobivenog rezultata koji ne zadovoljava uvjete za sterilizaciju materijala prema Pravilniku i načinu obavljanja mjera za spriječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

Za uspješan postupak sterilizacije potrebno je izvršiti; čišćenje, pranje, dezinfekciju, sušenje.
•    Neuspještost ciklusa sterilizacije nužno ne znaci neispravnost uređaja koji koristimo u svrhu sterilizacije .
•    Često je za neuspješnost ciklusa ključan ljudski faktor
•    nepoznavanje teorije sterilizacije
•    nepoznavanje rada sterilizatora
•    prenatrpanost sterilizatora
•    nepravilno pripremljeni setovi
•    neodržavanje uređaja
•    PREKRATKO TRAJANJE STERILIZACIJE
•    POKUŠAJ UBRZAVANJA  POSTUPKA
•    VAŽNO PRAVILO – NIKADA NE OTVARATI STERILIZATOR TIJEKOM  PROCESA STERILIZACIJE  !

STERILIZIRANO NIJE NUŽNO STERILNO !

Shodno ugovornim obvezama indikatore zatražiti putem elektroničke pošte ili osobno preuzeti uz narudžbenicu.

Odsjek za kontrolu sterilnosti i sterilizacije :

Voditelj Odsjeka: Danica Tandara, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parasitologijom

Stručni suradnik: Sanja Pupić,  magistra sanitarnog inženjerstva

Kontakt : sanja.pupic@nzjz-split.hr , tel/fax : 021 401 193

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn