Search

Mjesec borbe protiv ovisnosti 15. 11. - 15. 12. 2023.

Mjesec borbe protiv ovisnosti se obilježava svake godine od 15. studenoga do 15. prosinca. U tom se razdoblju na poseban način skreće pozornost na probleme koji se odnose na zlouporabu svih oblika ovisnosti, te implikacije koje takve poteškoće imaju na razini pojedinca, obitelji i društva u cjelini. Takav složen problem zahtijeva suradnju među dionicima različitih sektora, bilo da se radi o dijagnosticiranju, liječenju, rehabilitaciji i resocijalizaciji pogođenih osoba i potpori njihovim obiteljima, a posebno preventivnim aktivnostima. Promocija zdravih stilova života i prevencija rizičnih ponašanja trebale bi biti u fokusu nastojanja da se problem u prvom redu spriječi, što je ideal kojemu težimo. Preventivne aktivnosti usmjerene na izgradnju i jačanje vještina djece i mladih učvršćuju temelje otpornosti koji omogućavaju izgradnju odgovornih pojedinaca koji se uspješno nose sa životnim izazovima. Stoga ulaganje u prevenciju je ujedno ulaganje u budućnost.

Središnji događaj ovogodišnjeg mjeseca borbe protiv ovisnosti je 7. međuškolsko natjecanje iz emocionalne pismenosti, koje će se održati u OŠ Strožanac, 24. studenoga 2023. godine, u 9:30. Međuškolsko natjecanje okuplja učenike i mentore iz 31 osnovne škole s područja Splitsko-dalmatinske županije. Učenici se natječu u rješavanju problemskih situacija u kojima pokazuju svoje vještine prepoznavanja i imenovanja emocija, nošenja s vršnjačkim pritiskom, nasiljem, različitim vrstama stresora i drugim sličnim izazovima kojima su svakodnevno okruženi. Navedene vještine učenici uče i razvijaju kroz školska natjecanja, a međuškolsko natjecanje svojevrsna je smotra onoga čemu težimo i cilja s kojim se aktivnosti odvijaju: zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja.

 

Mirjam Juginović, stručna suradnica psihologinja pri Službi za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ