Nove cijene usluga

Na sljedećim poveznicama pogledajte odluke Ministra zdravstva o cijenama usluga:

zdravstvenih pregleda ‘sanitarnih iskaznica’ i

tečaja higijenskog minimuma.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE