Search

Igra je omiljeni način učenja našeg mozga.
Diane Ackerman

Javnozdravstveni projekt Oko stola nastao je kao odgovor na rezultate istraživanja provedenog u 2019. godini na uzorku od 915 učenika splitskih
srednjih škola, a koji su pokazali da su adolescenti nedovoljno osviješteni
o povezanosti emocionalnih stanja i prehrambenih navika. Iz tog je razloga
osmišljen alat – društvena igra Na perun kako bi se omogućila provedba javnozdravstvenog projekta na području Splitsko-dalmatinske županije s ciljem
zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja mladih.

SADRŽAJ ALATA

Sastavni dio osmišljenog alata pod nazivom Na perun sadrži edukativna
pitanja iz igračkih karata Pitaj stručnjaka te ilustrativne crteže na kartama
koji pripadaju jednoj od četiri boje, a usko su vezani uz samu tematiku:
(ugodne i neugodne) emocije, zdrava hrana, nezdrava hrana te preporučene
aktivnosti za slobodno vrijeme. Osim toga, neodvojivi dio igre je i prilika za
druženje i osjećaj pripadnosti skupini, vježbanje vještina rada u timu, razvijanje
sposobnosti suradnje, rješavanja sukoba, praćenja neverbalnih znakova
suigrača, ali i stvaranje ugodnih iskustava uzbuđenja i zajedničkog uspjeha, pri
čemu se uporaba alata odvija proaktivno u školskom ili drugom okruženju
uz upute za igru.

VREDNOVANJE ALATA

Alat je kroz veljaču i ožujak 2021. vrednovan u četiri srednje škole na području
Splita (Turističko-ugostiteljska škola, Škola za dizajn, grafiku i održivu
gradnju, Zdravstvena škola i IV. gimnazija Marko Marulić). Rezultati su pokazali da je igra korisna u osvještavanju emocionalnih stanja u navikama hranjenja što otvara prostor za prepoznavanje poteškoća vezanih za ponašajne
ovisnosti te time i prevenciju mogućih poremećaja prehrane. Rezultati vrednovanja ohrabruju i obvezuju u budućim izazovima provedbe projekta jer
je od strane većine učenika procjenjivana zabavnom, poučnom te dobrim
načinom povećanja svjesnosti o navedenoj problematici.

DODATNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Kuharica za mlade U mom pjatu, koja adolescentima nudi relativno jednostavne
uravnotežene obroke pripremljene lako dostupnim namirnicama,
predstavljena je početkom 2021. godine srednjoškolcima u Splitsko-dalmatinskoj županiji i to u: Turističko-ugostiteljskoj školi, Zdravstvenoj školi u
Splitu i Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju. Neki od njihovih prijedloga zapažanja uvršteni su i u konačno izdanje kuharice.
Zahtjevan put osmišljavanja, vrednovanja i izrade alata Na perun i kuharice
za mlade U mom pjatu prati i izazovna implementacija projekta u odgojno-
obrazovni sustav te prilagodba digitalnom obliku koji postaje norma u
javnozdravstvenom radu. Međutim, imajući na umu povratne informacije
učenika i njihovu izraženu želju za učenjem o svijetu emocija, kao i podršku
i entuzijazam suradnika, radujemo se daljnjem razvijanju projekta i svim
budućim ishodima.

Biti „nahranjen“ nije samo elementarna potreba svakog čovjeka koja ima i svoju biološku osnovu, već je to i odnos primanja i davanja, emocionalna razmjena koja se događa i razvija već od prvih životnih trenutaka svakog pojedinca. Poveznica između emocija i hrane snažnija je nego što bi na prvi pogled mogli pretpostaviti. Naše emocije imaju veliki utjecaj na to koju hranu jedemo i kakve su naše prehrambene navike. Emocije nisu same po sebi razlog nečije pretilosti, ali način na koji ih osoba regulir može imati značajan utjecaj na njezinu tjelesnu masu. Pritom ne govorimo samo o tome da on što jedemo utječe na to kako se osjećamo, već i da ono što osjećamo utječe na naše prehrambene navike. Stoga na prehrambene navike značajno mogu utjecati različita emocionalna stanja dovodeći, ponekad i do ponašajne ovisnosti i poremećaja u hranjenju, posebno kod najosjetljivijih skupina, a to su djeca i mladi. Time odabirete životni stil koji potiče proaktivan pristup i drugim područjima djelovanja u vašem razvoju. Tako provedeno vrijeme potiče kulturu jedenja, ali i dijaloga, jer to nije vrijeme koje nemate, nego drugačije korištenje vremena koje imate. Hrana tada postaje i izvor zadovoljstva i zajedničkih aktivnosti, bilo da je pripremamo u obiteljskom domu ili vršnjačkom okruženju, a ne samo osobna „utjeha“!
….

Voditelj Službe za mentalno zdravlje,
dr. sc. Željko Ključević, dr. med spec. psihijatar, uži specijalist adiktolog

Pogledajte plakat O projektu ‘Oko stola’