Search

Odjel za kemijske analize vode

Analize vode:
       •    u svrhu utvrđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz javnih i privatnih objekata (cisterne, brodski tankovi, autocisterne i sl.)
       •    za potrebe procesa proizvodnje
       •    za potrebe uvođenja uporabne dozvole – atesti
       •    u svrhu utvrđivanja i praćenja kvalitete vode za kupanje i rekreaciju
       •    za potrebe kontrole kvalitete otpadnih voda
       •    za potrebe izrade studija utjecaja na okoliš
       •    za potrebe službene kontrole.

Djelatnici Odjela provode monitoring:

    kvalitete otpadnih voda prema vodopravnoj dozvoli
    bazenskih kupališta prema važećoj zakonskoj regulativi
    zdravstvene ispravnosti vode za piće u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Odjel za kemijske analize vode akreditiran je  prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn