Search

Ozljede kralježnične moždine

Ozljede kralježnične moždine (engl. spinal cord injury, SCI) i rezultirajuća paraliza uzrokuju niz tjelesnih, mentalnih i socijalnih posljedica za ozlijeđenog pojedinca. Stoga se od 2016. svakog 05. rujna obilježava Međunarodni dan svjesnosti o ozljedama kralježnične moždine jer je bitno osvijestiti javnost o važnosti ovog medicinskog problema, kako bi se olakšalo socijalno uključivanja osoba s invaliditetom te osigurala bolja uspješnost provedbe preventivnih programa.

Svake godine između 250.000 do 500.000 osoba u svijetu ozlijedi kralježničnu moždinu, a vodeći uzroci su prometne nesreće, padovi i nasilje. Osobe s ovom vrstom ozljeda imaju dva do pet puta veći rizik od prijevremene smrti. Također manje je vjerojatno da će nakon ozlijeđivanja nastaviti školovanje ili raditi u odnosu na osobe bez takvih ozljeda. Ozljede kralježnične moždine mogu se i spriječiti i preživjeti, a osiguravanje adekvatne medicinske skrbi i rehabilitacije, praćene potpornim službama i pristupačnim okolišem mogu pomoći u smanjivanju štete.
Ozljede kralježnične moždine predstavljaju i velik ekonomski teret za pojedinca, obitelj i društvo u cjelini. Naime, statistički podaci iz Sjedinjenih Američkih Država (USA) ukazuju kako, ovisno o težini, liječenje ovih ozljeda pojedinca košta u rasponu 334.000 do milijun američkih dolara (USD) u prvoj godini ozljeđivanja. Nakon toga, liječenje svake slijedeće godine košta u rasponu 41.000 -178.000 američkih dolara.
Ozljede kralježnične moždine, kao ozljede središnjeg živčanog sustava, otežavaju ili u potpunosti uzrokuju poremetnju određenih funkcija organizma kao i njihove koordinacije, što ozlijeđenog pojedinca suočava s puno izazova. Mnoge osobe s ozljedama kralježnične moždine i posljedičnim stupnjem invaliditeta različitog intenziteta žive u procijepu između „mogućeg“ i „uistinu dostupnog“. Većina njih je socijalno deprivirana i nije im omogućeno potpuno uključivanje u svakodnevan život. S druge strane, ne radi se dovoljno na prevenciji ovih razornih ozljeda.
Ove ozljede nisu rezultat „loše sreće“, nego u većini slučajeva nemarnosti, nesmotrenosti, neznanja i/ili loših odluka. Zbog činjenice da ozljede kralježnične moždine uvijek uzrokuju invaliditet, njihova prevencija je od iznimnog značaja. Iako se često kaže kako je „bolje spriječiti nego liječiti“, u ovom, specifičnom slučaju, spriječavanje je jedini lijek.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna udruga za kralježničnu moždinu (ISCoS) udruženom suradnjom nastoje podići svijest o važnosti ovog zdravstvenog problema na globalnoj razini ne samo kod javnosti nego i kod zdravstvenih profesionalaca. Kao rezultat te suradnje nastao je dokument naziva International Perspectives on Spinal Cord Injury s ciljem prikupljanja informacija o ozljedama kralježnične moždine, koje uključuju epidemiološke podatke, podatke o relevantnim službama, intervencijama i politikama kao i iskustva osoba koje žive s ovim ozljedama. Navedeni dokument sadržava preporuke za akciju temeljene na dokazima i sukladne Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.  

Mr. Ivana Bočina, dr. med., spec. javnog zdravstva
Odjel za epidemiologiju i prevenciju ozljeda
Service for Epidemiology and Prevention of Noncommunicable Diseases

 

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn