Search

Prevencija, bez dileme...!

„Zdrav stav je zarazan, ali nemoj čekati da ti ga neko prenese – ti budi prenosilac.”
Tom Stoppard

Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti i nezakonite trgovine drogama obilježava se 26. lipnja svake godine kako bi se ojačalo djelovanje i potakla suradnja diljem svijeta, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Na taj način skreće se pozornost stručne i šire javnosti o tome koliko je važno ostati predan i ustrajan u borbi protiv zlouporabe droga. Tema ovogodišnje kampanje u fokus konačno stavlja prevenciju i zagovara učinkovitost preventivnih aktivnosti koje moraju biti ukorijenjene u znanosti i potvrđene primjerima najboljih praksi. Različitim sadržajima te alatima i resursima za provedbu preventivih incijativa važno je razmijenjivati i primjenjivati znanja i iskustva tijekom preventivnog djelovanja!

Prisjetimo se što znači i podrazumijeva prevencija?

Prevencija (lat. praevenire = sprječavanje) označava skup mjera kako bi se spriječilo bilo kakve neželjene pojave, kao što su bolesti, ovisnost o drogama, zločini, nesreće, neuspjeh u školi, socijalni sukobi, nasilje i sl. Zbog toga planiranje i implementacija preventivnih aktivnosti zahtjevaju dodatne osobne i profesonalne angažmane javnozdravstvenim pristupom, ističući neupitnu i dugoročnu prednost rane intervencije i prevencije. Podsjetimo se na neka od djelovanja i ovom prigodom koje provode djelatnici Službe za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije:


     1. Praćenje djetetovog razvoja od najranije dobi putem razvojnih linija

https://nzjz-split.hr/wp-content/uploads/2021/05/uciniti_sve_kako_treba.pdf
https://nzjz-split.hr/wp-content/uploads/2021/05/od_prvog_dana.pdf


     2. Edukaciju roditelja o tipičnom razvoju vještina komunikacije, jezika, govora, hranjenja, stvaranju poticajne okoline kao i znakovima poteškoća
https://nzjz-split.hr/wp-content/uploads/2024/02/osjeti_2023_1.pdf


     3. Projekte i programe ranog poticanja razvojnih vještina djece i mladih:
https://nzjz-split.hr/projekti/projekti-sluzbe-za-mentalno-zdravlje/


     4. Smanjenje vjerojatnosti nastanka i/ili progresije teškoća:
https://nzjz-split.hr/wp-content/uploads/2021/05/kako_si_danas_strip.pdf

https://www.esavjetovaliste.com/;https://eigranaperunokostola.com/


     5. Edukaciju šire i stručne javnosti:
https://nzjz-split.hr/wp-content/uploads/2021/09/zdrave_ideje_1.pdf

 

Međutim, progresivni porast bolesti ovisnosti u mnogim zemljama svijeta upućuje na drugu, nedostatnu stranu, te upozorava na „relativni neuspjeh u prevenciji ovisnosti“?! Upravo zbog izostanka sinergičnog djelovanja svih društvenih aktera te nedostatka višegodišnjeg fokusa kada je u pitanju prevencija izostaju i željeni rezultati. Tijekom povijesti sve preventivne metode pokazale su se učinkovite u raličitim područjima ljudskih aktivnosti pogotovo s aspekta pojedinca, obitelji ili društvenih skupina. Dokazi su jasni! Dilema ne bi trebalo biti: investirajmo u prevenciju…!


Dr. sc Željko Ključević, dr. med., spec. psihijatrije
Služba za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ