Search

Projekt ‘Za lake školske korake’

Ove godine ponovno kreće ciklus predavanja u sklopu projekta „Za lake školske korake“.

Predavanja su namijenjena roditeljima djece prvoškolaca u svrhu pomoći pri pripremi djece za školu i pomoći u postizanju boljeg školskog uspjeha, kao bitnog čimbenika u izgradnji samopoštovanja djeteta.

Poveznica za spajanje na predavanja biti će objavljena na web stranicama osnovnih škola u Gradu Splitu.

Pridružite nam se online u studenom u 19:00 sati!

P.S. Želimo Vama i Vašem djetetu lake školske korake!

RASPORED ONLINE PREDAVANJA U STUDENOM:

03.11.2021. u 19:00  

RAZVOJNE KARAKTERISTIKE DJETETA U DOBI OD 6 DO 7 GODINA 

doc. prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med., spec. školske medicine 

08.11.2021. u 19:00  

OBITELJSKO OZRAČJE – BITAN ČIMBENIK ŠKOLSKOG USPJEHA med. Ina Utrobičić, spec. školske medicine

prof. Davorka Kovačić – Borković, psiholog 

10.11.2021. u 19:00 sati 

RAZVIJANJE GRUBE I FINE MOTORIKE DJETETA KROZ IGRU 

med. Ina Utrobičić, spec. školskemedicine

15.11.2021. u 19:00 sati 

RAZVIJANJE RADNIH NAVIKA DJETETA 

med. Jelica Perasović, spec. školskemedicine

22.11.2021. u 19:00 sati 

POMOĆ DJETETU U SVLADAVANJU VJEŠTINA ČITANJA I PISANJA 

med. Fani Balarin, spec. školskemedicine

prof. Ana Šakić, logoped 

24.11.2021. u 19:00 sati 

ŠKOLSKA DJECA I CIJEPLJENJE 

doc. prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med., spec. školske medicine