Search

Publikacije Odjela/Centra za gerontologiju arhiva

LJETOPISI - JAVNOZDRAVSTVENI POKAZATELJI

BROŠURE, LETCI, PLAKATI

STRUČNI SKUPOVI

Prim. doc. dr. sc. DUŠKA GLAVAŠ, dr.med.

2. listopada 2023.

Prof. dr.sc. Tea Bilušić

19. veljače 2020.

prof.dr.sc. IVO LUŠIĆ, dr.med.

2. listopada 2019.

MARINA ELEZ URLIĆ, dipl. socijalna radnica
ILIJA PATRUN, načelnik Prve policijske postaje

13. lipnja 2019.

prof.dr.sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ, dr.med.

29. travnja 2018.

dr.sc. IVANA MARASOVIĆ ŠUŠNJARA, dr.med.
prof.dr.sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ, dr.med.

1. listopada 2018.

prof.dr.sc. DAMIR SEKULIĆ,

9. travnja 2018.

doc.dr.sc. prim. SPOMENKA TOMEK-ROKSANDIĆ, dr.med.
dr.sc. MARIJA KUŠAN JUKIĆ, dr.med.
INGA VUČICA, dr.med., univ.mag.sanit.publ.
MARICA LUKIĆ, dipl.med.techn.
ZDRAVKA ĐAPIĆ-KOLAK, mag. sestrinstva

13. veljače 2018.

DRAGANA OLUJIĆ, mag. nutricionizma

3. listopada 2017.

prof.dr.sc. IVAN URLIĆ, dr.med.

11.travnja 2017.

dr.sc. ZORAN VUČINOVIĆ, dr.med.

3. listopada 2016.

prof.dr.sc. MIRJANA NAZOR, prof. psihologije

31. svibnja 2016.

prof.dr.sc. DAVOR LIBRENJAK, dr.med.

14. travnja 2016.

prof.dr.sc. NARANĐA ALJINOVIĆ-RATKOVIĆ, dr.med.

prof.prim.dr.sc. DOLORES BIOČINA LUKENDA, dr.med.dent.

mr.sc. JOZO BADROV, dr.med.dent.

ANTE PRIBUDIĆ, dr.med.dent., univ.mag.sanit.publ.

12. listopada 2015.

prof.prim.dr.sc. DOLORES BIOČINA LUKENDA, dr.med.dent.

5. svibnja 2015.

prof.dr.sc. JANOŠ TERZIĆ, dr.med.

25. veljače 2015.

mr.sc. LJUBICA ŠKARE-LIBRENJAK, dr.med.
prim.prof.dr.sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ, dr.med.

4. prosinca 2014.

prim.prof.dr.sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ, dr.med.
INGA VUČICA, dr.med., univ.mag.sanit.publ.

2. listopada 2014.

prim.prof.dr.sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ, dr.med.
INGA VUČICA, dr.med., univ.mag.sanit.publ.
dr.sc. DINKO PIVALICA, dr.med.

10. lipnja 2014.

prof.prim.dr.sc. DENI KARELOVIĆ, dr.med.

25. ožujka 2014.

prim.prof.dr.sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ, dr.med.

29. siječnja 2014.

prof.dr.sc. KORNELIJA MIŠE, dr.med.
prim.doc.dr.sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ, dr.med.

17. prosinca 2013.

prof.dr.sc. IVO LUŠIĆ, dr.med.

2. listopada 2013.

prof.dr.sc. NEIRA PUIZINA-IVIĆ, dr.med.

28. ožujka 2013.

prof.dr.sc. VEDRAN RADONIĆ, dr.med.
ZDRAVKA ĐAPIĆ KOLAK, bacc.med.techn.

20. prosinca 2012.

prof.dr.sc. INGA TOMIĆ-KOLUDROVIĆ, sociolog

28. rujna 2012.

doc.dr.sc. TINA TIČINOVIĆ KURIR, dr.med.
INGA VUČICA, dr.med.

20. lipnja 2012.

INGA VUČICA, dr.med.
prof. MAJA JAKŠIĆ
LIDIJA CINDRIĆ, socijalni radnik

12. travnja 2012.

INGA VUČICA, dr.med.
prim.doc.dr.sc. KATJA ĆURIN, dr.med.
dr.sc. ŽELJKO ŠUNDOV, dr.med.

22. veljače 2012.

ZDRAVKA ĐAPIĆ KOLAK, bacc.med.techn.

24. studenoga 2011.

ZORAN VUČINOVIĆ, dr.med.
INGA VUČICA , dr.med.

6. listopada 2011.

mr.sc. IVANA MARASOVIĆ ŠUŠNJARA
MARICA LUKIĆ, dipl.med.tech.
ANA DEUCHT, bacc.med.techn

1. prosinca 2010.

prim.dr.sc. SPOMENKA TOMEK ROKSANDIĆ, dr.med.
mr.sc. IVANA MARASOVIĆ ŠUŠNJARA, dr.med.
prim.doc.dr.sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ, dr.med.

5. listopada 2010.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn