Search

Puštam papirnate lađe

Biblioterapija i poetska terapija u savjetodavnom radu

Stručnjaci za mentalno zdravlje u svom radu nastoje dati osjećaj sigurnosti i uspostaviti povjerenje, kao i otvoriti moguću perspektivu u prostoru i vremenu svima koji imaju potrebu pomoći sebi, ali i drugima, što je u današnjem aktualnom trenutku posebno važno i nerijetko zahtjevno. Poezija i jest jezik slika i osjećaja koji nisu posloženi u perspektivu već nam kao skup osjetilnih iskustava otkrivaju nesvjesne sadržaje naših i tuđih života kroz komunikaciju i kulturu dijaloga koja je nažalost gotovo nestala u 21. stoljeću. Biblioterapija iznimno je korisna i ljekovita kao i druge ekspresivne tehnike kod osoba koje ne mogu drugačije iskazati potisnute osjećaje koji ih opterećuju i tako zaustavljaju ili otežavaju njihov rast i razvoj. Ideja ekspresivnog pisanja jedna je od tehnika poetske terapije koja budi nadu kao takva jer oslobađa psihičku energiju i otvara mogućnost promjene ako je dobro vođena i usmjerena. Napisane riječi kao i one izgovorene u terapijskom procesu oblikuju unutarnji svijet na novoj (manje zabrinutoj, podnošljivoj razini), donose promjene životnog ritma, tempa i sadržaja koje nude drugačija rješenja adolescentnih problema i zato su ljekovite. Vlastitim kreativnim snagama, osnažene vrijednosti djece i mladih tako postaju novo pozitivno uporište za njihovo mentalno zdravlje u sve složenijem, dinamičnom, promjenjivom, virtualnom svijetu u kojem odrastaju.

Voditelj Službe za mentalno zdravlje
dr. sc. Željko Ključević, dr. med., spec. psihijatar,
uži spec. adiktolog