Search

Savjetovalište za djecu i mlade i mjere popuštanja!

Savjetovalište za djecu i mlade Službe za mentalno zdravlje NZJZ-SDŽ ponovno je dostupno za direktni oblik savjetovanja!
Djeci i mladima kao i njihovim roditeljima i u novo nastalim okolnostima kroz mjere popuštanja i nadalje je moguće koristiti usluge savjetodavnog rada;  intervencija na daljinu:

1.    E-savjetovalište:  Pitaj! Ne skitaj?         www.esavjetovalište.com
2.    Aplikacija za mentalno zdravlje NZJZ-SDŽ
3.    Telefonsko savjetovanje: 021 599 696 ; 021 566 215

 

Mentalno zdravlje djece i mladih je izuzetno važno u sadašnjoj situaciji koja je post krizna  u kojoj mogu najosjetljivije skupine biti preplavljeni neugodnim emocijama  jer treba tek naučiti živjeti s koranavirusom. Ne treba se praviti da nas sve ovo ne dotiče, već treba pokušati normalizirati osjećaje u ovoj postkriznoj situaciji ali i funkcionirati. Post krizno razdoblje je stresno i dalje je prožeto sa puno neizvjesnosti no i razdoblje koje slijedi biti će puno životnih izazova koje traži psihičku otpornost ali i adaptaciju na „novu normalnost“. Daljnja psihološka podrška potrebna je zato i roditeljima i djeci! Potražite savjet!

Djelatnici Savjetovališta za djecu i mlade

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn