Search

SI4CARE: Socijalna inovacija za sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu starije populacije u regiji ADRION

 

Program: INTERREG V-B Jadransko-jonski ADRION program 2014.-2020.

Ukratko o projektu
Glavni cilj SI4CARE-a je doprinijeti stvaranju transnacionalnog učinkovitog ekosustava za primjenu socijalnih inovacija u integriranim zdravstvenim uslugama za stariju populaciju u zemljama ADRION-a kroz mrežu suradnje i jedinstvenu strategiju pretočenu u regionalne i nacionalne akcijske planove, implementirane i praćene unutar pilota, nakon što su inovativni pristupi testirani i podržani od strane ICT sustava za podršku odlučivanju.
Svrha je doprinos socijalnim inovacijama budući da SI4CARE u regiji ADRION ima za cilj riješiti potrebe starije populacije u smislu dugotrajne zdravstvene skrbi, posebno u udaljenim područjima, stvaranjem suradničkog okruženja u kojem je važno suoblikovati rješenja i uključiti veliku transnacionalnu zajednicu koja predstavlja sve relevantne aktere, poput javnih i privatnih pružatelja zdravstvenih usluga, korisnika i udruga, akademske zajednice i društvenih poduzetnika, dobrovoljnih društava, nevladinih organizacija i javnih tijela.
Specifični ciljevi projekta
1.    Uspostaviti transnacionalnu suradnju unutar zajednice s ciljem inovativne sveobuhvatne zdravstvene zaštite u regijama ADRION-a.
2.    Ostvariti jedinstvenu srednjoročnu/dugoročnu viziju o socijalnim inovacijama za sustav zdravstvene zaštite starijih osoba u regijama ADRION-a.
3.    Povezati najdostupnije inovativne digitalne alate i rješenja za njegu starijih osoba na sveobuhvatan i koristan način za učinkovito pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga starijim osobama u regijama ADRION-a.

Glavni rezultati projekta
1.    Mobilizacija i poboljšana suradnja dionika uključenih u njegu starijih osoba.
2.    Povećana osposobljenost relevantnih dionika uključenih u zdravstvenu zaštitu starijih osoba za pružanje usluga na učinkovit, sveobuhvatan i inovativan način, te javnih tijela u postupku izrade politika i propisa.
3.    Poboljšana koordinacija inovativnih strategija zdravstvene i socijalne skrbi za starije osobe i modela provedbe u državama sudionicama.

U radu sudjeluju sljedeći partneri:
PP1 Sveučilište u Ljubljani (vodeći partner, Slovenija),
PP2 Institut Jožef Stefan (Slovenija),
PP3 Općina Miglierina (Italija),
PP4 Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (Hrvatska),
PP5 Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske županije (Hrvatska),
PP6 Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina),
PP7 Nacionalno i Kapodistrijsko Sveučilište u Ateni (Grčka),
PP8 Javnozdravstvena ustanova “Dom zdravlja” Tivat (Crna Gora),
PP9 Specijalna bolnica za liječenje i rehabilitacija Merkur (Srbija),
PP10 Fond za regionalni razvoj srednje Makedonije (Grčka).

Financiranje projekta:
Vrijednost projekta: € 2,373,381.04       
Sufinanciranje ERDF: € 2,017,373.86
Vrijednost projekta za NZJZ SDŽ: € 208.600,00
Sufinanciranje ERDF: € 177.310,00
Trajanje projekta: 1.12.2020.-31.5.2023. (30 mjeseci)

Kontakt osobe:
Prim. dr.sc. Željka Karin, dr.med., univ.mag.med., spec. školske medicine            
tel: +385 21 401 137, e-mail: ravnateljica@nzjz-split.hr
Ana Grgurević, dipl. oec.                               
tel: +385 21 401 141, e-mail: ana.grgurevic@nzjz-split.hr
Roberta Matković, prof. sociolog               
tel: +385 21 566 210, e-mail: roberta.matkovic@nzjz-split.hr
Inga Vučica, dr.med,univ.mag.sanit.publ., spec. javnog zdravstva  
tel: +385 21 480-489, e-mail: inga.vucica@nzjz-split.hr
Katja Matešan, prof.                               
tel: +385 21 566 216; e-mail: katja.matesan@nzjz-split.hr

Poveznice:
Više na službenoj web stranici projekta SI4CARE:
https://si4care.adrioninterreg.eu/ 
te na službenom FB i Linkedin profilu projekta SI4CARE:
https://www.facebook.com/groups/174958477751341
https://www.linkedin.com/groups/12503237 

 

English version

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn