Search

Sistematski pregled pred upis u 1. razred osnovne škole

Zrelost djeteta za školu provjerava povjerenstvo koje se sastoji od liječnika školske medicine, pedagoga, defektologa, psihologa i učitelja određene škole. Zdravstveni pregled kao dio postupka upisa djeteta u školu je vrlo važan segment u konačnoj odluci upisnog povjerenstva. Zadaća pregleda je utvrditi zdravstveno stanje i psihofizički stupanj zrelosti djeteta za školu.

Školski obveznik je svako dijete koje do 31. ožujka tekuće godine navrši šest godina, što je prema procjeni struke najpovoljnije razdoblje za uključivanje djeteta u obrazovno-odgojni proces.

Roditelji često imaju dileme oko “pravog trenutka“ za polazak u školu i spremnosti svojeg djeteta za prihvaćanjem školskih obveza. Kako bi školovanje dalo zadovoljavajuće rezultate, potrebno je da dijete postigne određeni stupanj psihičke i fizičke zrelosti. Slijedom toga, prerano, ali i prekasno uključivanje djeteta u odgojno-obrazovni proces za posljedicu može imati teškoće u usvajanju gradiva, postizanje slabijih rezultata, u konačnici i gubitak motivacije za učenje.

Zrelost djeteta za školu provjerava povjerenstvo koje se sastoji od liječnika školske medicine, pedagoga, defektologa, psihologa i učitelja određene škole. Nakon što svaki od njih pojedinačno procjeni spremnost djeteta za školu, zajedno donose prijedlog upisa u školu ili odgode školovanja za 1 godinu.

Polaskom  djeteta u školu dijete pored svojeg liječnika opće medicine odnosno pedijatra, dobiva i školskog liječnika koji ga prati do završetka srednjoškolskog obrazovanja ili fakulteta. Na taj način omogućeno je sustavno praćenje djeteta iz godine u godinu što je od velike važnosti za praćenje zdravlja kako pojedinca tako i populacije.

Zdravstveni pregled kao dio postupka upisa djeteta u školu je vrlo važan segment u konačnoj odluci upisnog povjerenstva. Zadaća pregleda je utvrditi zdravstveno stanje i psihofizički stupanj zrelosti djeteta za školu. Pregled školskog liječnika se u pravilu obavlja u ambulanti školske medicine, iznimno u prikladnim prostorima škole koju će učenik pohađati.
Pregled započinje otvaranjem zdravstvenog kartona u koji se kroz razgovor s roditeljima unose svi potrebni opći podaci o djetetu, podaci o rastu i razvoju, podaci o prijašnjim oboljenima, cijepljenjima, okruženju u kojem dijete boravi te podaci dobiveni tijekom pregleda.

Sistematski pregled uključuje:

•    otvaranje osobnoga e- zdravstvenog kartona koji prati dijete do kraja školovanja, a u kojega se upisuju sve preventivne aktivnosti koje su za tog učenika obavljene
•    mjerenje tjelesne težine i visine
•    pregled oštrine vida i imenovanje boja
•    orijentacijsko ispitivanje sluha
•    detaljan klinički pregled prema dogovorenoj metodologiji struke
•    procjenu razvoja motorike, grafomotorike, percepcije i psihičkog razvoja
•    ocjenu razvoja govora
•    interpretaciju nalaza KKS i urina
•    djeca kod kojih postoji indikacija za dodatnu specijalističku obrada upućuju se potrebitom specijalisti
•    docjepljivanje djece prema kalendaru cijepljenja: cjepivo protiv ospica, rubeole, zaušnjaka (MMR) pri pregledu, a neposredno prije početka školske godine ili tijekom prvog razreda cijepljenje protiv dječje paralize (IPV) te po provjeri cjepnog statusa nadoknada propuštenog cijepljenja

Na sistematski pregled dijete treba doći u pratnji roditelja/staratelja. Obavezno donijeti:
1.    zdravstveni karton pedijatra
2.    ostalu postojeću medicinsku dokumentaciju (neuropedijatar, logoped, psiholog, fizijatar, dr.)
3.    zdravstvenu iskaznicu (OIB)
4.    iskaznicu cijepljenja
5.    nalaz o pregledu zubi izabranog stomatologa
6.    nalaz krvi i urina – ne stariji od šest mjeseci (ako nemate nalaz uputnicu ćete dobiti prilikom sistematskog pregleda)

Prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole

Procjenu djetetove psihofizičke zrelosti za polazak u školu provodi Stručno povjerenstvo škole. Članovi stručnog povjerenstva škole su liječnik specijalist školske medicine, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped te učiteljica razredne nastave. Svaki od njih samostalno i pojedinačno procjenjuje spremnost djeteta za školu.


Odgoda upisa u školu

Stručno povjerenstvo škole može nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta predložiti Uredskom povjerenstvu odgodu upisa u školu, ako procjeni da bi odgoda pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput i to za jednu školsku godinu.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili za djecu sa višestrukim teškoćama u razvoju može podnijeti Uredu državne uprave zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u prvi razred osnovne škole.