Search

Service for Epidemiology and Prevention of Noncommunicable Diseases

Služba za epidemiologiju i prevenciju nezaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije bavi se praćenjem i proučavanjem kroničnih masovnih nezaraznih bolesti u cilju utvrđivanja rizičnih čimbenika, te predlaganjem mjera i postupaka prevencije, kao i unaprjeđenja zdravstvene zaštite.

 

Doc. dr. sc. Ingrid Tripković, dr. med., spec. epidemiologije, voditeljica Službe

 

  • Odjel za epidemiologiju i prevenciju zloćudnih novotvorina

Doc. dr. sc. Ingrid Tripković, dr. med., spec. epidemiologije, voditeljica Odjela

Tel. 021 401 186, e-mail: nezarazna.epidemiologija@nzjz-split.hr

Branka Medvidović, dr. med., spec. epidemiologije, voditeljica Odsjeka za praćenje zloćudnih novotvorina

Tel. 021 401 112, e-mail: branka.medvidovic@nzjz-split.hr

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Renata Pavešković, zdrav. tehničar

Dajana Lukić, med. sestra

Petra Komić, sanit. tehničar

Tel. 021 401 119

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Sanja Šundov, med. sestra

Dina Matijević, zdrav. tehničar

Danijela Luetić, zdrav. tehničar.

Tel. 021 401 138

Odjel za epidemiologiju i prevenciju zloćudnih novotvorina prati i provodi epidemiološku analizu smrtnosti i pobola uzrokovanih novotvorinama, prati i analizira čimbenike rizika, koordinira i provodi aktivnosti Nacionalnih preventivnih programa ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice, kao i njihov monitoring i evaluaciju. Odjel sudjeluje u provođenju promicanja zdravih stilova života i zdravstvenog odgoja, predlaže mjere i postupke prevencije i unaprjeđenja zdravstvene zaštite. Unutar Odjela djeluje Odsjek za praćenje zloćudnih novotvorina.

 

  • Odjel za epidemiologiju i prevenciju ozljeda

Mr. Ivana Bočina, dr. med., spec javnog zdravstva, voditeljica Odjela

Tel. 021 401 173, e-mail: ivana.bocina@nzjz-split.hr

Registar traume

Tel. 021 401 173

Odjel za epidemiologiju i prevenciju ozljeda provodi aktivnosti u cilju unaprjeđenje zdravlja populacije smanjivanjem smrtnosti i pobola uzrokovanih ne-namjernim i namjernim ozljeđivanjem primjenom mjera identifikacije i procjene rizika, medicinskog nadzora, monitoringa, analize i evaluacije provedenih postupaka, te epidemiološkog praćenja prevelencije, težine i ishoda ozljeđivanja. Područje rada Odjela odnosi se i na edukaciju o mogućnostima prevencije ozljeđivanja za specifične populacijske skupine kao i za cijelu populaciju, te na izradu informativno-edukativnih materijala usmjerenih na mogućnosti prevencije ozljeđivanja. 

 

  • Odjel za epidemiologiju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila

Majda Gotovac, dr. med., spec. epidemiologije, voditeljica odjela

Tel. 021 401 112, e-mail: majda.gotovac@nzjz-split.hr

Odjel za epidemiologiju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila prati epidemiološke pokazatelje i provodi analizu smrtnosti i pobola srčano-žilnih bolesti, provodi aktivnosti usmjerene na utvrđivanje i suzbijanje čimbenika rizika bolesti srca i krvnih žila, kao i promidžbene aktivnosti te zdravstveni odgoj u obliku informiranja, savjetovanja i educiranja o zdravim stilovima života. Odjel također provodi projekt “Živjeti zdravo od malih nogu” za djecu vrtićke i predškolske dobi, kojim se putem radionica u maloj grupi održava edukacija o važnosti osobne i oralne higijene, zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti u svrhu očuvanja zdravlja.

 

  • Odjel za prevenciju bolesti

Ljubica Marunica-Oršolić, dr. med., spec. obiteljske medicine, voditeljica Odsjeka za savjetovališni rad

Tel. 021 401 112, e-mail: ljubica.marunicaorsolic@nzjz-split.hr

Savjetovalište za nezarazne bolesti

Tel. 021 401 112

Odjel za prevenciju bolesti provodi aktivnosti individualnog i grupnog savjetovanja u cilju promicanja zdravih stilova života. Unutar Odjela radi Savjetovalište za prevenciju nezaraznih bolesti, otvorenog tipa, u kojem se provode preventivni pregledi uz mjerenje arterijskog tlaka, tjelesne visine i mase  s  određivanjem indeksa tjelesne mase, zatim određivanje vrijednosti glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi, kao i procjena rizika uz individualno savjetovanje ovisno o identificiranim čimbenicima rizika.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn