Search

Department of Clinical Microbiology

Voditelj službe:
Izv. prof. prim. dr. sc. Vanja Kaliterna, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parasitologijom

Kontakt voditelja službe:
vanja.kaliterna@nzjz-split.hr

Glavni tehničar službe:
Mirjana Čorić Mesarić, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Kontakt glavnog tehničara:
mirjana.coric.mesaric@nzjz-split.hr

 

Odjel za dijagnostiku mokraćnog sustava i tuberkuloze

Voditelj odjela:
prim. dr. sc. Zvonimir Barišić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije

Kontakt voditelja odjela:
zvonimir.barisic@nzjz-split.hr

Odjel za molekularnu dijagnostiku

Voditelj odjela:                                                                                                                                                                   Izv. prof. prim. dr. sc. Vanja Kaliterna, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parasitologijom

Kontakt voditelja odjela:
vanja.kaliterna@nzjz-split.hr

Odjel za dijagnostiku infekcija spolnog sustava

Voditelj odjela:
Ana Pelivan, dr. med., specijalist kliničke mikrobiologije

Kontakt voditelja odsjeka:
ana.pelivan@nzjz-split.hr

Odjel za dijagnostiku infekcija dišnog sustava i infekcija kože i sluznica

Voditelj odjela:
Vinko Zoranić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije

Kontakt voditelja odjela:
vinko.zoranic@nzjz-split.hr

 

Odjel za dijagnostiku infekcija probavnog sustava

Voditelj odjela:
dr. sc. Merica Carev, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije

Kontakt voditelja odjela:
merica.carev@nzjz-split.hr

 

Odjel za mikološku, parazitološku i molekularnu dijagnostiku

Voditelj odjela:
doc. dr. sc. Katarina Šiško Kraljević, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije

Kontakt voditelja odjela:
katarina.sisko.kraljevic@nzjz-split.hr

 

Odjel za serološku dijagnostiku i kontrolu kvalitete hranjivih podloga

Voditelj odjela:
Paul Bohnert, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije

Kontakt voditelja odjela:
paul.bohnert@nzjz-split.hr

 

Odjel za mikrobiološke podloge i sterilizaciju

Voditelj odjela:
doc. dr. sc. Anita Rakić, dipl. inž. kemije

Kontakt voditelja odjela:
anita.rakic@nzjz-split.hr

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn