Joint Affairs Service

Voditelj službe:
Ivana  Tolić, dipl.iur.

Kontakt voditelja službe:
ivana.tolic@nzjz-split.hr

Odjel za kadrovske i tehničke poslove

Voditelj odjela:
Iva Bego Tadin, mag. iur.

Kontakt voditelja odjela:
iva.bego@nzjz-split.hr

Odjel za pravne, opće poslove i kontrolu

Voditelj odjela:
Ivana  Tolić, dipl.iur.

Kontakt voditelja odjela:
ivana.tolic@nzjz-split.hr

Odjel za financije i računovodstvene poslove

Voditelj odjela:
Senka Kuliš, dipl.oec.

Kontakt voditelja odjela:
senka.kulis@nzjz-split.hr

Odjel za nabavu roba i potrošnih materijala

Voditelj odjela:
Zoran Gudelj, dipl.oec.

Kontakt voditelja odjela:
zoran.gudelj@nzjz-split.hr

nabava@nzjz-split.hr

Odjel za informacijske i komunikacijske tehnologije

Voditelj odjela:
Zoran Primorac, dipl.inž.elektrotehnike

Kontakt voditelja odjela:
zoran.primorac@nzjz-split.hr

Odjel za web, baze podataka i tehničko održavanje

Voditelj odjela:
dr.sc. Marijana Mijaković, prof.fiz.

Kontakt voditelja odjela:
marijana.mijakovic@nzjz-split.hr

Odjel za plan i analizu

Voditelj odjela:
Marijana Mlikotić, dipl.oec.

Kontakt voditelja odjela:
marijana.mlikotic@nzjz-split.hr

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE