Search

Splitska poliklinika na otvorenom 2024.

Javnozdravstvena humanitarna akcija „Splitska poliklinika na otvorenom“ održana je dana 11. svibnja 2024. u splitskom Đardinu (Gradski perivoj – Strossmayerov park). Već nekoliko godina ova se akcija tradicionalno održava u organizaciji Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu, Udruge veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije, Hrvatskog društva za bolesti jetre „HEPATOS“ i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Provedenim aktivnostima obuhvaćeno je promicanje Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka različitih sijela, pregled kože na prisutnost mogućih malignoma (melanom), uzorkovanje kapilarne krvi iz prsta, mjerenje krvnog tlaka i snimanje EKG-a, te aktivnosti Mobilne klinike – pregled jetre elastografijom FibroScan® uređajem, kao i testiranje na HCV i  HIV.  Osim toga provedene su fizioterapijske i kineziterapijske aktivnosti: mjerenje tjelesne mase i procjena nutritivnog statusa, određivanje mišićne snage, promocija i edukacija o nordijskom hodanju, te edukaciju o važnosti provođenja terapijskih vježbi kod limfedema. Kao predstavnice NZJZ SDŽ-a aktivno su sudjelovale djelatnice Službe za epidemiologiju: Magda Pletikosa Pavić, dr. med., spec. epidemiologije, Petra Tomaš Petrić, dr. med., spec. epidemiologije i Gabriela Delić, dr. med., specijalizant, te djelatnica Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja doc. prim. dr. sc. Ivana Marasović Šušnjara, dr. med., spec. javnog zdravstva.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn