Search

Statistika – dostava izvješća

Redovita godišnja zdravstveno-statistička izvješća za 2018. godinu potrebno je dostaviti Službi za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 21000 SPLIT, Vukovarska 46.
Obveznicima ispisa i dostavljanja godišnjeg zdravstveno-statističkog izvješća za 2018. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije, iz Službe za javno zdravstvo NZJZ SDŽ će biti poslani podsjetnici u papirnatom obliku s napomenama specifičnim za zdravstvenu djelatnost za koju se dostavlja izvješće.
Za sve pojedinosti molimo obratiti se telefonski na broj 021 480 487 ili elektroničkim putem na adresu javno.zdravstvo@nzjz-split.hr.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn