Search

Stručni skup u sklopu Tjedna javnog zdravlja

Status: online – prevencija rizičnog korištenja interneta

 U sklopu Europskog tjedna javnog zdravlja Roberta Matković, prof. iz Službe za mentalno zdravlje u četvrtak 19.5. s početkom u 10.00h održat će stručno online predavanje na temu navika korištenja interneta kod djece i mladih – predstavljanje petogodišnjeg javnozdravstvenog projekta “Status: online.

Djeca i mladi kao najčešći korisnici interneta i modernih tehnologija, posebno su izloženi brojnim do sada evidentiranim opasnostima u digitalnom okruženju. Prikazat će se preventivne aktivnosti u okviru projekta “Status: online” čiji cilj je edukativni i kreativni rad s djecom i mladima na temu osvještavanja o rizicima korištenja modernih tehnologija. Ovom prilikom bit će više govora o rezultatima istraživanja te ishodima radionica provedenih među djecom, mladima i roditeljima.