Search

Svjetski Dan kretanja za zdravlje 2021.

Solin, 10.5.2021. u 10 h – park Širina

Svojim radom Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) promiče zdrave stilove života, potiče na održavanje zdravlja, te upućuje na redovitu tjelesnu aktivnost kao imperativ dobrog zdravlja.

Od 2003. godine se, na inicijativu SZO-a, 10. Svibnja obilježava kao Svjetski  „Dan kretanja za zdravlje” (engl. Move for Health Day) i usmjeren je na podizanje javne svijesti o koristima tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti.
Tim povodom Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s gradom Solinom organizira u ponedjeljak 10.5.2021. u 10 h obilježavanje Svjetskog dana kretanja.
Javnosti će biti predstavljena oprema i sportske sprave koje su dostavljene gradu Solinu u sklopu Nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“, a koje će se postaviti u parku na Širini i na hodačkoj stazi.
NP „Živjeti zdravo“ provodi se već više godina u gradu Solinu i financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Koordinatorica NP “Živjeti zdravo” SDŽ
Mr.sc. Jasna Ninčević, dr.med.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn