U susret Svjetskom danu mentalnog zdravlja 10. 10. 2023.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja... !

U susret Svjetskom danu mentalnog zdravlja i svim aktivnostima koje pripremaju, planiraju i provode u suradnji s drugim dionicima djelatnici Službe za mentalno zdravlje u mjesecu listopadu, kao i svake godine kroz različite usluge i projektne aktivnosti, svoj doprinos će dati i Puhački kvintet – Gorana Grubić, Karlo Kosor, Dora Papić, Roko Perković, Sara Matić, Mentorica Marija Bašić Markotić;  Kvartet saksofona – Tomo Domazet, Grgo Žamić, Bartul Juričević, Ante Barić, Mentor Marko Gerbus; učenici i profesori iz Glazbene škole Josipa Hatzea Split koncertom koji će se održati 06. 10. u 8:30 h u Vukovarskoj 46 ispred centrale zgrade NZJZ SDŽ, kako bi auditivnom (glazbom) i vizualnom komunikacijom (plakatom) skrenuli pozornost na važnost zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja svuda i svima… ! 

Još uvijek, nažalost, postoji značajna društvena stigma i sram kad je u pitanju  mentalno zdravlje, a jedan od načina da se „prekine zatvoreni krug šutnje“ jest da se ohrabrite i otvoreno razgovarate o svojim teškoćama. Djeca i mladi ponekad teže progovore o neugodnim emocijama, kažu da odbijanje, nerazumijevanje i diskriminaciju povezanu sa stigmom teže podnose od samih problema i stanja u kojem se nalaze. Komunikacija je ponovni pokušaj, polazišna točka za „novije  pristupe na području mentalnog zdravlja“. Svoja profesionalna znanja treba i nadalje koristiti  tijekom komunikacije o mentalnom zdravlju obraćajući se svakodnevno u radu s obiteljima, prijateljima i kolegama, ali i ostvariti suradnju s medijima uvijek i ponovno! „Noviji  pristupi“ oslanjaju se na spoznaju da se u slučaju mentalnog zdravlja ne radi samo o zdravlju i stoga u velikoj mjeri uključuje područja kao što su obrazovanje, digitalizacija, zapošljavanje, istraživanje, urbani razvoj, okoliš i klima jer sve navedeno utječe na mentalno zdravlje pojedinca. Zabrinutost, tjeskoba i depresija uzrokovani razornim učincima pandemije, ratom u Ukrajini, klimatskom krizom, nezaposlenošću i sve većim troškovima života, pritiscima digitalne sfere i društvenih mreža – sve je to pogoršalo ionako loše stanje mentalnog zdravlja, posebno djece i mladih. Nužno je čim prije preusmjeriti prioritete na prevenciju – uhvatiti se u koštac s čimbenicima rizika povezanima s društvenim odrednicama te poduzeti ambicioznije mjere za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju mentalnih bolesti. Sigurno postoji bezbroj  načina zagovaranja kada je u pitanju mentalno zdravlja, a tijekom nastojanja da se dogode trajne promjene potrebno je razumijeti izazove koji su vezani uz različite aspekte zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja. Uvijek je to još jedna od vrijednih prilika za donositelje odluka i sustave, kao i predane pojedince, da organiziraju programe, aktivnosti i javnozdravstvene projekte! Kada bi same intervencije na području mentalnog zdravlja prestale biti privilegij za pojedince i / ili skupine te postale osnovno ljudsko pravo, dostupna usluga svima i svuda, tada bi svijet zasigurno bio sigurnije, sretnije, a time i zdravije mjesto za život jer nema zdravlja bez mentalnog zdravlja!

Usluge Savjetovališta za djecu i mlade na daljinu:

tel. savjetovanje 021 599 696

https://www.esavjetovaliste.com/

https://nzjz-split.hr/aplikacija-pod-imenom-pretezno-vedro/

Voditeljica Odsjeka za preventivne programe, Mirela Grbić, stručna suradnica pri Službi za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE