Search

Upute za maturante

Dragi maturanti,
S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i organizaciju rada u Službi za školsku i adolescentnu medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, ovim putem Vas obaviještavamo da će se Potvrde nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za određeni studij, za akademsku godinu 2020./21., izdavati uz prethodnu najavu na pregled putem telefona ili službenog e-maila te dostavu sljedeće dokumentacije na službeni e-mail najmanje 3 dana prije dogovorenog pregleda :

1. Upitnik za studente, potpisan i skeniran
2. Obrazac potvrde za studij (preuzeti s mrežnih stranica sastavnice visokog učilišta gdje je objavljen natječaj za upis 2020./21.)
3. Izjava o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom
(obavezno dostaviti popunjen upitnik i izjavu prije pregleda)
Sljedeću dokumentaciju, ukoliko postoji, možete također dostaviti putem e-maila ili donijeti kopije na dan pregleda:
4. Preslika cjepnog statusa
5. Recentna medicinska dokumentacija ako bolujete od kroničnih bolesti
6. Rješenje o tjelesnom oštećenju
7. Rješenje o primjerenom program obrazovanja
8. Odluka o polaganju ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije

Preporučena datoteka za privitak je PDF.

NAPOMENA:
Potvrde će se izdavati sukladno naputku odabranog fakulteta, prije ili poslije upisa.

VAŽNO!
Prilikom dolaska na pregled, molimo da se dođe točno u vrijeme termina zapregled.
Sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama, prije ulaska u ustanovu i čekaonicu,  mjeriti će se tjelesna temperatura. Osobe s febrilitetom i respiratornim simptomima neće biti primljene.
Obavezna dezinfekcija ruku prije ulaska u ordinaciju.
Molimo da se dođe sa zaštitnom maskom. 

 

ZA PREGLED I POTVRDU SE POTREBNO NARUČITI PUTEM TELEFONA

(u jutarnjoj smjeni zvati od 07:00 – 08:00 h i 12:00 – 13:00,

a u popodnevnoj smjeni od 14:00 do 15:00 i od 19:30 do 20:30 h)

ILI SLUŽBENOG MAILA MEDICINSKE SESTRE NADLEŽNOG ŠKOLSKOG TIMA

 

NADLEŽNI TIMOVI ŠKOLSKE MEDICINE

Zdravstvena škola

Prim. Željka Karin, dr. med., univ. mag. med.

Anita Buljan, bacc. med. techn.

anita.buljan@nzjz-split.hr

021/315-957

Srednja tehnička prometna škola Split, Srednja škola Hvar, Škola likovnih umjetnosti

Katarina Tomelić Ercegović, dr. med., spec. šk. med.

katarina.tomelic.ercegovic@nzjz-split.hr

Nina Andrić, bacc. med. techn.

nina.andric@nzjz-split.hr

Tel.: 021/483-177

III. gimnazija,Privatna jezično informatička gimnazija – Leonardo Da Vinci, Srednja škola „Bol“ Bol-Brač

Andrea Vrdoljak, dr. med., spec. šk. med.

andrea.vrdoljak@nzjz-split.hr

Helena Unić, bacc. med. techn.

helena.kvasina.unic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/483-177

Obrtno tehnička škola, Klesarska škola Pučišća

Doroteja Juroš, dr. med., spec. šk. med.

doroteja.juros@nzjz-split.hr

Ružica Drmić, bacc. med. techn.

ruzica.drmic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/569-259

Tehnička škola

Fani Balarin, dr. med., spec. šk. med.

fani.balarin@nzjz-split.hr

Zrinka Božiković, medicinska sestra

zrinka.bozikovic@nzjz-split.hr

Tel: 021/468-013

Prirodoslovna tehnička škola, Privatna srednja ugostiteljska škola Wallner

Marija Šonjić, dr. med.,spec. šk. med.

marija.sonjic@nzjz-split.hr

Željka Sablić, bacc. med. techn.

zeljka.sablic@nzjz-split.hr

Tel: 021/468-013

I. gimnazija, Obrtnička škola, Pomorska škola, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Graditeljsko – geodetska tehnička škola

Hajdi Krstulović, dr. med.,spec. šk. med.

hajdi.krstulovic@nzjz-split.hr

ĐorđijaVidić, bacc. med. techn.

dordija.vidic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/315-684

IV. gimnazija „Marko Marulić“, Turističko – ugostiteljska škola, Industrijska škola, Ekonomsko – birotehnička škola, SŠ „A. M. Karamaneo“ Vis

Ina Utrobičić, dr. med., spec. šk. med.

ina.utrobicic@nzjz-split.hr

Maja Marušić, bacc. med. techn.

maja.marusic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/315-684

Elektrotehnička škola, Nadbiskupska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“, Privatna jezična gimanzija „Pitagora“, Srednja škola Supetar

Helena Tokić, dr. med.,spec. šk. med.

helena.tokic@nzjz-split.hr

Meri Jonjić, medicinska sestra

meri.jonjic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/506-651

Srednja škola – Dental centarMarušić, Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“

Jelica Perasović, dr. med., spec. šk. med.

jelica.perasovic@nzjz-split.hr

Hrvoje Ujaković, bacc.med.techn.

hrvoje.ujakovic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/506-651

Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, Trgovačka škola, Srednja škola Jelsa

Igor Papić, dr. med., spec. šk. med.

igor.papic@nzjz-split.hr

Meri Rožić, bacc. med. techn.

meri.rozic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/480-304

II. gimnazija, V. gimnazija “Vladimir Nazor”

Ina Petric, dr. med., spec. šk. med.

ina.petric@nzjz-split.hr

Ivančica Periš, mag. med. techn.

ivancica.peris@nzjz-split.hr

Tel.: 021/480-304

SŠ “Braće Radić” Nehaj – Kaštel Štafilić

Silvana Stipanović, dr.med., spec. šk. med.

silvana.stipanovic@nzjz-split.hr

Ana Ujević, medicinska sestra

ana.ujevic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/225-977

Srednja škola Tina Ujevića – Vrgorac

Vlatka Gabrić, dr. med.,spec. šk. med.

vlatka.gabric@nzjz-split.hr

Milena Bošnjak, medicinska sestra

milena.bosnjak@nzjz-split.hr

Tel.: 021/212-907

Srednja škola “Jure Kaštelan” Omiš

Branka Huljev, dr. med., spec. šk. med.

branka.huljev@nzjz-split.hr

Sanja Lelas, medicinska sestra

sanja.lelas@nzjz-split.hr

Tel.: 021/861-387

SŠ Ivana Lucića–Trogir, Srednja strukovna škola “Blaž Jurjev Trogiranin” Trogir

Ivana Sikirica, dr.med.,spec.šk.med.

ivana.sikirica@nzjz-split.hr

Blaženka Dodig. bacc. med. techn.

blazenka.dodig@nzjz-split.hr

Tel.: 021/885-666

Gimnazija “Dinka Šimunovića” Sinj, Tehnička i industrijska škola “Ruđera Boškovića” Sinj

Dubravka Radović, dr. med., spec. šk. med.

dubravka.radovic@nzjz-split.hr

Ana Talaja, medicinska sestra

ana.talaja@nzjz-split.hr

Tel.: 021/492-769

Srednja strukovna škola Bana Josipa Jelačića Sinj, Franjevačka klasična gimnazija Sinj

Ivna Tomašević – Runje, dr. med., spec. šk. med.

ivna.tomasevic.runje@nzjz-split.hr

Renata Balajić, medicinska sestra

renata.balajic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/661-039

Srednja škola “Fra Andrije Kačića Miošića” Makarska, Srednja strukovna škola Makarska

Luca Ivanda, dr. med., spec. šk. med.

luca.ivanda@nzjz-split.hr

Neven Petar Budić, bacc. med. techn.

nevenpetar.budic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/612-095

Ekonomska škola Imotski, Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski, Obrtničko – industrijska škola Imotski,Tehnička škola Imotski

KaticaVučemilović, dr. med., spec. šk. med.

katica.vucemilovic@nzjz-split.hr

Ana Kusić, bacc. med. techn.

ana.kusic@nzjz-split.hr

Tel.: 021/842-746

 

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn