Search

Upute za pučanstvo (preuzimanje ambalaže, način uzorkovanja, plaćanja i preuzimanja izvješća)

Ambalažu za uzorkovanje – preuzmite na Odjelu za kemijske analize vode u vremenu od 8:30 do 15:00.

Zaprimanje uzoraka – od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:30 do 14:00.

Preuzimanje analitičkog izvješća – od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:30 do 15:00, najranije tri dana nakon zaprimanja uzorka za analizu. Plaćanje prilikom preuzimanja izvješća o analizi.

Uzorkovanje vode iz nakapnice (cisterne, gustirne, čatrnje)

Ako za uprabu koristite vodu iz nakapnice preko sustava cijevi i slavina u kući, prije uzimanja uzorka postupite kako je navedeno:

Uklonite sve nastavke na slavini, vodu pustite da teče nekoliko minuta, napunite boce (ne do vrha) ostavite prazan prostor do 3 cm, ne dirajte grlo boce i unutarnji dio poklopca, zatvorite bocu, uzorke dostavite najkasnije 14 sati nakon uzorkovanja, uzorke čuvajte u hladnjaku na +4°C. Ako je moguće spalite slavinu upaljačem zbog deznfekcije, pri tome budite oprezni kako ne bi došlo do oštečenja slavine.

Ako za uporabu koristite vodu direktno iz nakapnice postupite kako je navedeno:

Isperite posudu kojom zahvaćate vodu iz nakapnice. Napunite posudu vodom te napunite boce za analizu vode (ne do vrha) ostavite prazan prostor do 3 cm, ne dirajte grlo boce i unutarnji dio poklopca, zatvorite bocu, uzorke dostavite najkasnije 14 sati nakon uzorkovanja, čuvajte  u hladnjaku na +4°C.

Lokalni vodovodi koji nemaju propisanu obradu vode s pogleda javnog zdravstva smatraju se nesigurnima za uporabu i moraju biti pod stalnim nadzorom jer su ozbiljna prijetnja zdravlju ljudi i mogu biti uzrok hidričnih epidemija.

Opskrba stanovništva vodom putem lokalnih vodovoda nije u skladu s propisima iz područja vodnoga gospodarstva, a takav način opskrbe predstavlja problem s javnozdravstvenog aspekta.

Javna vodoopskrba podrazumijeva opskrbu stanovništva zdravstveno ispravnom vodom, te osiguranje i provedbu kontinuiranog zrdravstvenog nadzora nad zdravstvenom ispravnošću vode isporučene putem komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu krajnjim korisnicima (potrošačima). S obzirom da na većini lokalnih vodovoda nije uspostavljen sustav naplate, posljedično nije moguće osigurati razvoj tog sustava i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Svim potrošačima koji ne koriste vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava, već koriste vodu za piće iz lokalnih vodovoda, bunara, cisterni (gustirni ili čatrnja) i bušotina, zbog mogućeg mikrobiološkog onečišćenja preporuča se prokuhavanje vode kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode u hladnjaku.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn