Search

Upute za uzimanje uzoraka

Pročitajte detaljne upute o pravilnom  uzimanju uzoraka:

Popis pretraga

Općenito o uzorcima za mikrobiološke pretrage

Kriteriji za neprihvaćanje uzoraka

 

Dijagnostika infekcija mokraćnog sustava

– Uzimanje urina za urinokulturu

Dijagnostika infekcija spolnog sustava s molekularnom dijagnostikom

– Obrisak cerviksa – bakteriološki

– Uzorkovanje obriska rodnice – bakteriološki

– Obrisak uretre – bakteriološki

– Test za otkrivanje kroničnog bakterijskog prostatitisa

– Pravilno uzimanje ejakulata za mikrobiološke pretrage

– Pretraga na Mycoplasma genitalium RealTimePCR

– Pretraga na Klamidiju RealTime PCR

– Obrisak cerviksa na HPV HR RealTime PCR

– Obrisak cerviksa na genitalne mikoplazme

– Obrisak uretre na genitalne mikoplazme

– Uzorkovanje obriska rodnice na BHSB (probir trudnica na Streptococcus agalactiae – BHSB)

 

Dijagnostika infekcija respiratornog sustava

– Uzorkovanje obriska ždrijela kod respiratornih infekcija

– Uzorkovanje obriska nazofarinksa za bakteriološku dijagnostiku pertusisa

– Uzorkovanje ispirka (ili obriska, ili aspirata) nazofarinksa za brzi test na influencu

– Uzorkovanje sputuma (iskašljaja) za bakteriološku dijagnostiku infekcija donjega dišnog sustava

 

Dijagnostika tuberkuloze

– Uzimanje uzoraka za dijagnostiku tuberkuloze

 

Dijagnostika infekcija kože, sluznica i rana

 

Dijagnostika infekcija probavnog sustava

– Uzorkovanje stolice za mikrobiološku pretragu

 

Dijagnostika gljivičnih infekcija

 

Dijagnostika parazitarnih infekcija

– Uzorkovanje stolice za mikrobiološku pretragu

 

Serološka dijagnostika

– Uzorkovanje krvi za serološke pretrage

 

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn