Pregledi za sanitarne iskaznice

Pregledi za sanitarne iskaznice

Obvezni zdravstveni pregledi osoba pod zdravstvenim nadzorom (pregledi za sanitarne iskaznice) se provode prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) i Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/94, 93/00, 116/18).

Obavljaju se prije početka rada i tijekom zaposlenja jednom godišnje, a podliježu im osobe koje:

1.    obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
2.    obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
3.    obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,
4.    rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova,
5.    obavljaju djelatnost pružanja higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, manikuru, pedikuru i sl.), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

Mikrobiološka pretraga stolice je obvezna za osobe navedene pod točkama 1, 3, i 4.
Uputa za uzimanje uzorka .

Iznimno, zdravstvenom nadzoru ne podliježu osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji i prometu hrane i/ili kozmetičkih proizvoda, a koje tijekom svog rada na tim poslovima dolaze u dodir isključivo sa zapakiranom hranom i/ili kozmetičkim proizvodima.

Cjenik je utvrđen odlukom ministra, a troškove snosi poslodavac.

Pregled za osobe navedene pod točkama 1, 3 i 4 – 43,80 € (330,00 kn)

Pregled za osobe navedene pod točkama 2 i 5 – 21,90 € (165,00 kn)

Kontakt:

Split

Vukovarska 46

( 021 ) 401-113 fax: 401-110

Makarska

Stjepana Ivičevića 2

( 021 ) 612-716

Imotski

Josipa Mladinova bb

( 021) 842 -759

Trogir

Kardinala Alojzija Stepinca 17

( 021 ) 882-444

Sinj

Put Petrovca 2

( 021 ) 824-676 fax: 661-038

Hvar

Jelsa, Pelinje

( 021 ) 357-543

Brač

Supetar, Mladena Vodanovića 24

( 021 ) 631-755

Omiš

Put Mlija 2

( 021 ) 863-477

Vrgorac

Vukovarska ul. 23

( 021 ) 674-350

Vis

Poljana Svetog Duha 10

( 021 ) 712-018

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE