Search

Tečaj o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni

Tečaj o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni

Tečaj o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni je zakonska obveza osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane (Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21).

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za prehrambeno-prerađivačka, trgovačka i ugostiteljska zanimanja Tečaj trebaju pohađati 5 godina nakon završenog strukovnog obrazovanja i obnavljati ga svakih 5 godina. Osobe koje nisu završile navedena strukovna obrazovanja Tečaj trebaju završiti prije početka rada i obnavljati ga svakih 5 godina.

Smatra se da osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od prethodno navedene obveze.

Tečaj se organizira po osnovnom i proširenom programu prema odredbama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/2018).


Osnovni program

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 • ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 • skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 • skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 • objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 • objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 • tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 • objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 • objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.
 • sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 • objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 • mesnice
 • ribarnice
 • sabirališta divljači

Tečaj obuhvaća provjeru stečenog znanja (ispit), za koju se polaznici pripremaju prema odobrenim edukativnim materijalima.

Poveznica na Edukativni materijal za polaznike osnovnog programa


Prošireni program

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća:

 • sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena djelatnostima iz popisa djelatnosti za Osnovni program.
 • osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti iz popisa djelatnosti za Osnovni program

Tečaj obuhvaća teorijsku nastavu te provjeru stečenog znanja (ispit). Od teorijske nastave su oslobođene osobe koje obavljaju sezonske poslove u proizvodnji i/ili ugostiteljstvu, a za ispit se pripremaju prema odobrenim edukativnim materijalima.

Poveznica na Edukativni materijal za polaznike proširenog programa

 
Postupak prijave

Potrebno je ispuniti osobne podatke u Zapisniku. Ispunjeni zapisnik možete poslati putem mail-a, fax-a ili ga možete donijeti u Odsjek za higijenski minimum (NZJZ SDŽ – Vukovarska 46, Split) ili u najbližu higijensko-epidemiološku ispostavu.

Zapisnik možete preuzeti OVDJE

Polaznik koji nije zadovoljio na provjeri znanja treba ispuniti Zahtjev za ponovnu provjeru znanja. Ispunjeni zahtjev možete poslati putem mail-a, fax-a ili ga možete donijeti u Odsjek za higijenski minimum (NZJZ SDŽ – Vukovarska 46, Split) ili u najbližu higijensko-epidemiološku ispostavu.

Zahtjev za ponovnu provjeru znanja možete preuzeti OVDJE.

Cjenik tečaja je utvrđen odlukom ministra, a troškove snosi poslodavac.

 
Kontakt:

Split

Makarska

Vukovarska 46

Stjepana Ivičevića 2

( 021 ) 401-165 fax: 401-110

( 021 ) 612-716

Imotski

Josipa Mladinova bb

( 021 ) 842-759

Trogir

Kardinala Alojzija Stepinca 17

( 021 ) 882-444

Sinj

Put Petrovca 2

( 021 ) 824-676 fax: 661-038

Hvar

Jelsa, Pelinje

( 021 ) 357-543

Brač

Supetar, Mladena Vodanovića 24

( 021 ) 631-755

Omiš

Put Mlija 2

( 021 ) 863-477

Vrgorac

Vukovarska ul. 23

( 021 ) 674-350

Vis

Poljana Svetog Duha 10

( 021 ) 712-018

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn