Upute za uzimanje uzoraka

Pročitajte detaljne upute o pravilnom  uzimanju uzoraka:

Popis pretraga

Općenito o uzorcima za mikrobiološke pretrage

Kriteriji za neprihvaćanje uzoraka

Dijagnostika infekcija mokraćnog sustava

– Uzimanje urina za urinokulturu

Dijagnostika infekcija spolnog sustava s molekularnom dijagnostikom

– Obrisak cerviksa – bakteriološki

– Uzorkovanje obriska rodnice – bakteriološki

– Obrisak uretre – bakteriološki

– Test za otkrivanje kroničnog bakterijskog prostatitisa

– Pravilno uzimanje ejakulata za mikrobiološke pretrage

– Pretraga na Mycoplasma genitalium RealTimePCR

– Pretraga na Klamidiju RealTime PCR

– Obrisak cerviksa na HPV HR RealTime PCR

– Obrisak cerviksa na genitalne mikoplazme

– Obrisak uretre na genitalne mikoplazme

– Uzorkovanje obriska rodnice na BHSB (probir trudnica na Streptococcus agalactiae – BHSB)

Dijagnostika infekcija respiratornog sustava

– Uzorkovanje obriska ždrijela kod respiratornih infekcija

– Uzorkovanje obriska nazofarinksa za bakteriološku dijagnostiku pertusisa

– Uzorkovanje ispirka (ili obriska, ili aspirata) nazofarinksa za brzi test na influencu

– Uzorkovanje sputuma (iskašljaja) za bakteriološku dijagnostiku infekcija donjega dišnog sustava

Dijagnostika tuberkuloze

– Uzimanje uzoraka za dijagnostiku tuberkuloze

Dijagnostika infekcija kože, sluznica i rana

Dijagnostika infekcija probavnog sustava

– Uzorkovanje stolice za mikrobiološku pretragu

Dijagnostika gljivičnih infekcija

Dijagnostika parazitarnih infekcija

– Uzorkovanje stolice za mikrobiološku pretragu

Serološka dijagnostika

– Uzorkovanje krvi za serološke pretrage

Share on social media

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Resize the font
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE