Search

Ususret Danu zdravlja 2019.

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja svake godine u cijelom svijetu, pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) kako bi se na globalnoj razini osvijestila važnost određenog zdravstvenog problema, te skrenula pažnja šire društvene zajednice na prioritetna područja važna za očuvanje zdravlja i sprječavanje pojave bolesti.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja je “Zdravlje za sve – Univerzalna zdravstvena pokrivenost: svatko, svugdje”. SZO poziva svjetske čelnike da se pridržavaju obveza koje su preuzeli kada su se dogovorili o jednom od ciljeva održivog razvoja 2015. godine (sve države članice UN-a dogovorile su da će nastojati postići univerzalnu zdravstvenu pokrivenost do 2030. godine), a to je unaprjeđenje zdravlja svih ljudi kao i konkretne mjere u smjeru univerzalne zdravstvene pokrivenosti.

Univerzalna zdravstvena pokrivenost (UZP) znači da svi pojedinci i zajednice dobivaju potrebne zdravstvene usluge bez financijskih poteškoća. To uključuje puni spektar važnih, kvalitetnih zdravstvenih usluga, od promicanja zdravlja do prevencije, liječenja, rehabilitacije i palijativne skrbi.

Cilj je omogućiti jednakomjerni pristup svim uslugama koje nudi zdravstveni sustav te osigurati dovoljno dobru kvalitetu tih usluga u smjeru poboljšanja zdravlja osoba koje ih primaju. To znači da svatko i svugdje može pristupiti kvalitetnim zdravstvenim uslugama, bez suočavanja s financijskim poteškoćama, kako je i navedeno u ciljevima održivog razvoja.

Tamo gdje zdravstveni sustavi nisu u mogućnosti pružiti odgovarajuću financijsku zaštitu, ljudi su prisiljeni birati između zdravstvene zaštite i ostalih elementarnih potreba. Time se narušava dostupnost zdravstvenih službi, pogoršava se zdravstveno stanje, produbljuje se siromaštvo i potenciraju nejednakosti. Iako u europskoj regiji SZO-a neke države ispunjavaju ciljeve UZP-a, ipak sve one mogu učiniti više u smislu bolje financijske potpore što se posebno odnosi na siromašne slojeve društva. Prema novijim istraživanjima, jedna petina najsiromašnijih kućanstava ima veće izglede suočavanja s katastrofalnim zdravstvenim izdatcima, često zbog troškova za lijekove koje moraju podmiriti iz vlastitog džepa. Upravo zbog toga, oni si često uskraćuju ili kasno započinju s traženjem zdravstvene zaštite zbog troškova i ostalih zapreka u pristupu zdravstvenoj njezi.

Zaštita ljudi od financijskih posljedica plaćanja zdravstvenih usluga iz vlastitih džepova smanjuje rizik da će ljudi osiromašiti, jer neočekivano obolijevanje zahtijeva trošenje životne ušteđevine, prodaju imovine ili posuđivanje – često uništavajući njihovu, ali i budućnost njihove djece.

Plaćanje zdravstvenih usluga iz vlastitog džepa može izazvati financijske poteškoće, čak i u zemljama s visokim prihodima. U mnogim zemljama Europe, plaćanje lijekova predstavlja glavni uzrok financijskih poteškoća. Preporuka je SZO-a za Europu smanjiti plaćanja iz vlastitog džepa, a cilj je da ti iznosi ne budu viši od 15% ukupnih izdataka za zdravlje .

Zemlje koje napreduju prema UZP-u postići će napredak, ali i ostvarenje ostalih ciljeva vezanih za zdravlje. To je još jedna od mnogih mogućnosti kako bi se iskomunicirala važnost jednakomjernog pristupa zdravstvenoj zaštiti, a ne odnosi se isključivo na zdravlje pojedinaca, već i na zdravlje društva u cjelini.

Univerzalno u UZP znači:
•    za sve zemlje – mnoge su ostvarile veliki napredak, sve zajedno mogu više;
•    za sve ljude, bez diskriminacije, bez izuzetaka;
•    zdravstveni sistem po mjeri čovjeka, a ne bolesti;
•    prava zaštita, na pravom mjestu, u pravo vrijeme – uvijek;
•    manje podmirivanje troškova iz vlastitog džepa u odnosu na mogućnost plaćanja zdravstvene zaštite;
•    plaćanje iz vlastitog džepa koje ne osiromašuje ljude; gdje nitko ne mora birati između zdravstvene zaštite i ostalih temeljnih potreba.

 

 

 

Ključne poruke i poziv na djelovanje

– Zdravlje je osnovno pravo svakog ljudskog bića; vrijeme je za zdravlje za sve.
– Svjesni smo da je univerzalna zdravstvena pokrivenost moguća, ostvarimo je!
– Univerzalna zdravstvena pokrivenost (UZP) podrazumijeva da kvalitetne zdravstvene usluge budu omogućene svim ljudima, ondje gdje i upravo kada su im potrebne, bez financijskih poteškoća.
– Nitko ne bi trebao birati između zdravstvene zaštite i ostalih temeljnih potreba.
– UZP je ključan za zdravlje i dobrobit svih ljudi i naroda.
– Najmanje polovica svih ljudi na svijetu nije u mogućnosti dobiti osnovne zdravstvene usluge.
– Otprilike 100 milijuna ljudi svake godine upadne u teško siromaštvo jer moraju plaćati za zdravstvene izdatke iz vlastitog budžeta.
– Svatko bi trebao imati pristup potrebnim zdravstvenim informacijama i uslugama kako bi mogao skrbiti za svoje zdravlje i zdravlje svoje obitelji.
– Kvalitetna, dostupna primarna zdravstvena zaštita (PZZ) je temelj UZP-a.
– U svojoj biti, PZZ znači brigu za čovjeka s ciljem poboljšanja zdravlja ili održavanja dobrog zdravlja, a ne samo liječenje bolesti ili stanja.
– PZZ pokriva većinu zdravstvenih potreba tijekom života uključujući zdravstvene usluge kao što je screening zdravstvenih tegoba, cijepljenje, informacije o prevenciji bolesti, planiranje obitelji, liječenje dugoročnih i kratkoročnih stanja, koordinaciju s ostalim razinama zaštite i rehabilitaciju.
– PZZ je ekonomična i pristupačna zdravstvena zaštita koja pomaže zemljama ostvariti napredak prema UZP-u.
– Zdravstveni sustav sa snažnom primarnom zdravstvenom zaštitom postiže bolje zdravstvene rezultate, isplativ je i poboljšava kvalitetu zdravstvene skrbi.
– Zdravstveni djelatnici imaju ključnu ulogu u edukaciji pacijenata vezano uz brigu o zdravlju, koordinaciji njege i zagovaranju za prava i potrebe pacijenata prema upraviteljima zdravstvenih ustanova i donosiocima zdravstvenih politika.
– Zdravstveni djelatnici PZZ-a imaju kontinuiran i povjerljiv odnos sa svojim pacijentima te znaju njihovu povijest bolesti.
– Kako bi zdravlje za sve postalo stvarnost potrebni su nam: pojedinci i zajednice koji imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama na način da skrbe o vlastitom zdravlju kao i o zdravlju svojih obitelji; kvalificirani zdravstveni djelatnici koji omogućuju kvalitetnu zdravstvenu skrb usmjerenu na čovjeka te donosioci zdravstvenih politika posvećeni ulaganju u primarnu zdravstvenu zaštitu.
– Važno je naglasiti kako PZZ sustavno treba naglašavati šire odrednice zdravlja uključujući socijalnu, ekonomsku i okolišnu komponentu, kao i karakteristike i ponašanje ljudi kroz javnu politiku zasnovanu na dokazima i kroz multisektorsko djelovanje.

SZO koristi 16 bitnih zdravstvenih službi u 4 kategorije kao pokazatelje razine i jednakosti pokrivenosti u zemljama:

Reproduktivni, materinski, vezano uz novorođenčad i zdravlje djeteta:
•    planiranje obitelji
•    antenatalna zaštita i porodi
•    potpuna imunizacija djece
•    zdravstvena zaštita zbog upale pluća.

Zarazne bolesti:
•    liječenje tuberkuloze
•    antiretrovirusno liječenje HIV-a
•    uporaba zaštitnih mreža s insekticidom za prevenciju malarije
•    adekvatna sanitacija.

Nezarazne bolesti:
•    prevencija i liječenje povišenog krvnog tlaka
•    prevencija i liječenje povišene razine šećera u krvi
•    preventivni pregledi radi sprječavanja raka vrata maternice
•    (ne) pušenje duhana

Sposobnost i pristup uslugama:
•    osnovni pristup bolnici
•    broj i distribucija zdravstvenih djelatnika
•    pristup osnovnim lijekovima– esencijalne liste lijekova
•    zdravstvena sigurnost: usklađenost s međunarodnim zdravstvenim propisima.

Svaka država je jedinstvena i svaka država može se usredotočiti na različita područja, razvijajući vlastite načine mjerenja napretka prema UZP-u. Ipak, postoji vrijednost u globalnom pristupu koja se koristi međunarodno priznatim standardiziranim mjerama koje su usporedive izvan granica i u vremenskom protoku.

Prevela i prilagodila: Katja Matešan, prof.
Public Health and Health Promotion Service

Literatura:

 HYPERLINK “https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-

 

 

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn