Search

Vrednovanje e-savjetovališta

   Služba za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ u okviru postojećeg institucionalnog savjetovališta za mlade razvila je  i uslugu e-savjetovališta „Pitaj, ne skitaj“ zamišljenog kao alat on-line intervencije i prevencije mentalnog zdravlja djece i mladih.

    E-savjetovalište započelo svoje aktivnosti pilot projektom vršnjačke pomoći u 2016. godini i djeluje do danas na web adresi: http://www.esavjetovaliste.com/. Web stranica dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku te joj se može pristupiti i putem mobilnih uređaja. Kako bi sadržajni izričaj stranice bio prilagođen mladima, dizajn i sadržaj osmislili su učenici/ice srednjih škola koji su sudjelovali u projektu. Tako je na stranici korišten neformalni jezik koji mladi svakodnevno koriste u svojoj komunikaciji kako bi se korisnicima/icama proces iznošenja emocionalnog problema olakšao i učinio što manje neugodnim. E-savjetovalište kao takvo čini moderan i mladima blizak kanal pristupa uslugama    Službe čime temljne aktivnosti savjetovališta „I pad je let“ i projekta: prevencija, zaštita mentalnog zdravlja, nadzor nad ovisnostima, supervizija i  evaluacija postaju dostupnije svojim korisnicima/icama, ali i onima koji će to tek postati te se projekt treba  razvijati  te usavršavati i dalje!
   Prednosti ovakvog načina on-line intervencije i prvencije su brojne. U današnje vrijeme internet postaje glavni kanal komunikacije među mladima koji ga svakodnevno koriste. Putem e-savjetovališta mogu u bilo koje vrijeme anonimno zatražiti pomoć što umanjuje stigmatizaciju savjetodavnog rada i predrasude vezane za emocionalne probleme i mentalno zdravlje općenito, koje često sprječavaju mlade da zatraže pomoć. Potrebu za nastavkom ovakvog načina rada  i u 2017. pokazuje broj zaprimljenih upita i različitost problemskih područja. Tako je od početka djelovanja zaprimljeno i odgovoreno na 300 upita. Ulaznim upitnikom na web stranici evidentirano je da su najčešće postavljena pitanja ona vezana uz poteškoće u komunikaciji i socijalizaciji, poteškoće u učenju, partnerskim odnosima i spolnim ponašanjima, poremećaje prehrane te pijenje alkohola. Nadalje,  zastupljeni su i sljedeći problemi: konzumacija marihuane, nasilje među mladima (osobno ili putem interneta), pušenje, ovisnost o internetu te brojni drugi koji nisu ponuđeni za odabir a korisnici/ice ih navode.
   Također, značajno je da velik broj korisnika/ca nikad prije javljanja od nikog nije zatražio/la pomoć što ukazuje na prednost pristupačnosti anonimnog i e-modela savjetovanja. Što se tiče dobne i spolne strukture korisnika/ica, javljaju se korisnici/ice u dobi od 11 do 32 godine, a prosječna dob je 15,9 godina. Ipak, najveći broj upita dolazi od djece i mladih u dobi od 11 do 18 godina što ukazuje na važnost dostupnosti stručne intervencije i prevencije mladima u adolescentskoj dobi kao posebno ranjivoj skupini za razvoj emocionalnih smetnji i poteškoća. Nadalje, nešto više djevojaka zatražilo je pomoć u odnosu na mladiće, dok geografski, upiti najviše dolaze iz Splita, ali i iz drugih manjih mjesta SDŽ kao što su otoci Brač, Hvar, Vis ili gradovi Trogir, Kaštela, Omiš, Imotski. Iz navedenih podataka vidljiv je i potencijal e-savjetovališta da nadoknadi nedostupnost usluga ovakvog tipa u manjim mjestim SDŽ.
   Rezultati evaluacije rada e-savjetovališta za djecu i mlade „Pitaj ne skitaj“ ukazali su na prostor za daljnim usavršavanjem usluga kroz razvijanje mobilne aplikacije koja bi uslugu on-line intervencije i prevencije učinila još dostupnijom krajnjim korisnicima/icama. Rastući broj upita i složenost problema s kojima se korisnici/ice obraćaju stavlja određenu odgovornost na rad e-savjetovališta kojem su mladi ukazali svoje povjerenje, što obvezuje na kontinuirani daljnji razvoj i usavršavanje usluge te daljnje implementiranje projekta koji će biti održiv.

Lipanj, 2018. Split

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn