Search

Zajedničkim radom spriječimo samoubojstva

Svjetski dan prevencije samoubojstava obilježava se svake godine 10. rujna u cilju podizanja svijesti širom svijeta o mogućnostima prevencije samoubojstava. Ovogodišnji slogan obilježavanja glasi: „Zajedničkim radom spriječimo samoubojstva“ (Working Together to Prevent Suicide).

SVJETSKI DAN PREVENCIJE SAMOUBOJSTAVA

Prevencija samoubojstava predstavlja opći izazov. Samoubojstva se svrstavaju svake godine u 20 vodećih uzroka smrti širom svijeta, pogađajući sve dobne skupine. Ona su uzrokom više od 800.000 smrti, što znači da svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život.

Svaki izgubljeni život predstavlja nečijeg partnera, dijete, roditelja, prijatelja ili kolegu. Pri svakom samoubojstvu, približno 135 ljudi proživljava duboku tugu ili su pogođeni na neki drugi način. Broj osoba osobe na koje suicidalno ponašanje duboko utječe dosiže do 108 milijuna ljudi godišnje. Suicidalno ponašanje uključuje samoubojstvo, ali također i planiranje i pokušavanje samoubojstva. Pri svakom samoubojstvu, 25 osoba izvrši pokušaj samooubojstva, a mnogo više ima ozbiljna promišljanja o samoubojstvu.

Samoubojstvo je rezultat genetičkih, psiholoških, socijalnih, kulturalnih i ostalih rizičnih čimbenika, ponekad u kombinaciji s iskustvom traume i gubitka. Ljudi koji si oduzimaju život predstavljaju heterogenu skupinu s jedinstvenim, složenim i višeznačnim uzročnim utjecajima koji prethode konačnom činu. Upravo ova raznolikost predstavlja izazov za stručnjake u prevenciji samoubojstava. Spomenuti izazovi mogu se nadvladati ako se usvoji višerazinski i kohezivni pristup u prevenciji samoubojstava.

Prevencija samoubojstava često je moguća, a mi sami smo ključan čimbenik u njegovoj prevenciji! Moguće je nešto promijeniti – kao član društva, kao dijete, kao roditelj, kao prijatelj, kao kolega ili kao susjed. Postoje brojne stvari koje možemo svakodnevno činiti, pa tako i na Svjetski dan prevencije samoubojstava, kako bismo sprječili suicidalno ponašanje. Možemo podići svijest o samoj problematici, educirati sebe i druge o uzrocima samoubojstva kao i o upozoravajućim znakovima za samoubojstvo, pokazujući empatiju i brigu za osobe koje pate u našoj zajednici, preispitujući stigmu povezanu sa samoubojstvom, suicidalnim ponašanjem i problemima mentalnog zdravlja, dijeleći vlastito iskustvo.

Potrebno je mnogo rada u sprječavanju samoubojstava. Pozitivne strane tog rada su bezbrojne i održive, a mogu imati golemi učinak. Taj rad ne utječe samo na osobe koje pate, već i na njima bliske osobe, na osobe u njihovoj radnoj okolini te društvo u cjelini. Moramo nastojati razviti aktivnosti temeljene na dokazima u prevenciji samoubojstva, a  koje dopiru do svih koji se  trude na ovom području rada u svakom dijelu svijeta.

Zajednički rad je presudan u prevenciji samoubojstava. U prevenciji samoubojstava potrebno je uložiti napore mnogih ljudi. Potrebni su obitelj, prijatelji, suradnici, članovi zajednice, odgajatelji, vjerski vođe, zdravstveni stručnjaci, politički dužnosnici i državnici. Prevencija samoubojstava zahtijeva cjelovitu strategiju koja obuhvaća rad na individualnoj razini te na razini sustava i zajednice. Prema istraživanjima, prevencija samoubojstava puno je učinkovitija ukoliko obuhvaća više razina te objedinjuje brojne intervencije. To zahtijeva intervencije unutar zajednice, a odnosi se na socijalne i političke reforme, kao i intervencije usmjerene direktno na pojedince. Kako bismo postigli naš zajednički cilj u prevenciji suicidalnog ponašanja, potrebno je zajedničko djelovanje javnosti, udruga, zakonodavaca te svih članova društva uz uporabu multidisciplinarnog pristupa.

Svatko može dati doprinos u prevenciji samoubojstava. Suicidalno ponašanje je univerzalno, ne poznaje granice i može pogoditi svakoga. Milijuni ljudi koje svake godine pogađa suicidalno ponašanje imaju vlastiti uvid i jedinstveno postupanje. Njihova iskustva su neprocjenjiva za provođenje mjera u prevenciji samoubojstava kao i pružanju podrške suicidalnim osobama i njihovim bližnjima. Uključivanju osoba koje su i same proživjele iskustvo pokušaja samoubojstva u istraživanja, evaluaciju i intervenciju treba biti u središtu rada svake organizacije koja se bavi problematikom suicidalnog ponašanja.

Prijevod s engleskog:
Katja Matešan, prof.
Public Health and Health Promotion Service

Literatura:
1.    Dostupno na: https://www.iasp.info/wspd/pdf/2018/2018_wspd_brochure.pdf , 05. 09. 2018.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn