Search

Zajedničkim radom spriječimo samoubojstva!

Svjetski dan prevencije samobojstava obilježava se 10. rujna svake godine u organizaciji Međunarodne udruge za prevenciju samoubojstava (International Association for Suicide Prevention, IASP) i Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO). Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o činjenici kako se samoubojstva mogu spriječiti.

Samoubojstvo, odnosno suicid (lat. suicidium), predstavlja čin svjesnog i namjernog oduzimanja vlastitog života. Samoubojstva se nalaze među 20 vodećih uzroka smrti na globalnoj razini u svim dobnim skupinama, te su odgovorna za više od 800.000 smrti u svijetu, što znači da svakih 40 sekundi jedna osoba izvrši samoubojstvo.

Svaki gubitak života utječe na nečijeg partnera, dijete, prijatelja ili kolegu. Procjenjuje se kako zbog svakog samoubojstva 135 osoba teško pati, što znači da je svake godine u svijetu približno 108 milijuna osoba ozbiljno pogođeno samoubojstvima, odnosno samobilačkim ponašanjem. Samoubilačko ponašanje uključuje samoubojstvo, ideje o samoubojstvu i pokušaj samoubojstva. Smatra se kako na svako izvršeno samoubojstvo dolazi 25 pokušaja samoubojstva, dok je broj osoba koje razmišljaju o samoubojstvu kudikamo veći.

Samoubojstvo je rezultat spleta genetskih, psiholoških, socijalnih, kulturoloških i drugih rizičnih čimbenika, ponekad kombiniranih s iskustvima traume i gubitka. Osobe koje si oduzimaju život predstavljaju vrlo heterogenu skupinu, s jedinstvenim, složenim i višestrukim utjecajima na taj završni čin. Upravo ta heterogenost predstavlja izazov za stručnjake u prevenciji samoubojstava. Takvi se izazovi mogu nadvladati usvajanjem više-razinskog i kohezivnog pristupa u prevenciji.

Prevencija samobojstava je često moguća i svatko od nas može imati ključnu ulogu u prevenciji! Svatko od nas može napraviti razliku – kao član društva, kao dijete ili roditelj, kao prijatelj, kolega ili susjed. Postoji mnogo toga što sami možemo uraditi kako bismo spriječili samoubojstvo. Kao prvo, možemo osvijestiti važnost ovog problema, zatim se možemo educirati o uzrocima samoubojstava te naučiti prepoznati upozoravajuće znakove, pokazati suosjećanje i brigu za sve koji su nevolji, te podijeliti svoja vlastita iskustva i pitanja o stigmi povezanoj sa samoubojstvima, samoubilačkim ponašanjem i mentalnim bolestima.

Na prevenciji samoubojstva potrebno je više raditi. Pozitivni učinci ovog rada su mnogobrojni i održivi te mogu imati golem učinak, ne samo na osobe koje su u nevolji, već i na naše bližnje, radnu okolinu, kao i na društvo u cjelini. Naša nastojanja u razvijanju preventivnih aktivnosti temeljenih na dokazima obuhvatiti će sve osobe koje se suočavaju s ovim problemom u svim dijelovima svijeta.

Zajedničko udruživanje je kritična točka u prevenciji samoubojstava. Prevencija samoubojstava zahtijeva napore mnogih osoba i skupina, poput obitelji, prijatelja, kolega, članova zajednice, učitelja, vjerskih vođa, zdravstvenih profesionalaca, političara i uprave. Prevencija također zahtijeva integrativne strategije koje su umjerene radu na individualnoj razini, te na razinama sustava i zajednice. Istraživanja ukazuju kako su napori u prevenciji samoubojstava učinkovitiji ako se provode na više razina i uključuju više intervencija. Navedeno zahtijeva uključivanje intervencija zajednice te društvene i političke reforme, ali isto tako i intervencije koje su usmjerene direktno na pojedinca. Kako bi se postigli zajednički ciljevi u prevenciji samoubojstava, javnost, organizacije, zakonodavci i svi članovi društva moraju surađivati i raditi koordinirano koristeći multidisciplinarni pristup.

Svatko može doprinijeti prevenciji samoubojstava. Samoubilačko ponašanje je univerzalno, ne poznaje granice i može zahvatiti svakoga. Milijuni osoba koji su bili zahvaćeni ovakvim ponašanjem mogu govoriti o svom vlastitom uvidu u svoje stanje i zbog toga svatko od njih predstavlja jedinstveni glas. Njihova iskustva su iznimno vrijedna za informiranje o mjerama prevencije samoubojstava i mogu utjecati na osiguravanje potrebne potpore za osobe s navedenim ponašanjem, ali i za njihovu okolinu. Uključivanje osoba koje su pokušale samouobojstvo u istraživanja, evaluaciju i intervencije treba biti središnji dio rada svake organizacije koja se bavi prevencijom samoubojstava.

„Zajedničkim radom spriječimo samoubojstva!“ tema je koja se koristi već drugu godinu zaredom u obilježavanju Svjetskog dana prevencije samoubojstava, a koristit će se i 2020., jer je izabrana kako bi se naglasio osnovni sastojak učinkovite globalne prevencije samoubojstava – suradnja. U ovome svi imamo svoju ulogu jer se samo zajedništvom i radom možemo suprotstaviti svim izazovima samoubojstava u suvremenom društvu.

Mr. Ivana Bočina, dr. med., spec. javnog zdravstva
Odjel za epidemiologiju i prevenciju ozljeda
Service for Epidemiology and Prevention of Noncommunicable Diseases

Literatura:
1. Dostupno na:  https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/10/default-calendar/world-suicide-prevention-day-(wspd)
2. Dostupno na: https://www.iasp.info/wspd2019/wspd-brochure/

 

 

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn